Gå til sidens indhold

Ældre dokumen­tation

Nedenfor findes diverse rapporter, modelgruppepapirer og working papers af ældre dato.

 

Diverse eksterne projekter

Rapport udarbejdet af ADAM vedrørende de økonomiske effekter på Danmark ved EU's udvidelse. December 2001

Eastern enlargement of the EU: Economic costs and benefits for the EU present member states?

The case of Denmark


Rapport vedrørende de økonomiske effekter på Italien ved EU's udvidelse. December 2001

Eastern enlargement of the EU: Economic costs and benefits for the EU present member states?

The case of Italy

Report on the Economic costs and benefits for Italy of the Eastern enlargement of the EU. December 2001.

Economic Working Papers

ADAM og DREAM har i samarbejde udgivet arbejdspapirer i serien "Economic Working Paper Series". Denne side giver dig adgang til elektroniske versioner af disse papirer. I reglen vil et resumé også være tilgængeligt.

DREAM flyttede i marts 2002 til Finansministeriet

 

2001

2001:6   [DREAM]

The Optimal Level of Progressivity in the Labor Income Tax in a Model with Competitive Markets and Idiosyncratic Uncertainty
Toke Ward Petersen
September, 2001


2001:5   [DREAM]

Interest Rate Risk over the Life-Cycle: A General Equilibrium Approach
Toke Ward Petersen
September, 2001


2001:4   [DREAM]

Indivisible Labor and the Welfare Effects of Labor Income Tax Reform
Toke Ward Petersen
September, 2001


2001:3   [DREAM]

General Equilibrium Tax Policy with Hyperbolic Consumers
Toke Ward Petersen
July, 2001


2001:2   [ADAM]

Modelling private consumption in ADAM
Henrik Hansen, N. Arne Dam og Henrik C. Olesen
August, 2001


2001:1   [DREAM]

Fiscal Sustainability and Generational Burden Sharing in Denmark
Svend Erik Hougaard Jensen, Ulrik Nødgaard og Lars Haagen Pedersen
Maj, 2001

 

2000

2000:5  [DREAM]

Velfærdseffekter ved skattesænkninger i DREAM
Anders Due Madsen
December, 2000


2000:4  [DREAM]

Har vi råd til velfærdsstaten ?
Lars Haagen Pedersen og Peter Trier
December 2000

2000:3  [ADAM]

Current Price Identities in Macroeconomic Models
Asger Olsen and Peter Rørmose Jensen
August 2000


2000:2  [ADAM]

General Perfect Aggregation of Industries in Input-Output Models
Asger Olsen
August 2000


2000:1  [ADAM-DREAM]

Langsigtsmultiplikatorer i ADAM og DREAM - en sammenlignende analyse
Lars Haagen Pedersen og Martin Rasmussen
Maj 2000  

 

1999

1999:4  [ADAM]

Løn-pris spiraler og crowding out i makroøkonometriske modeller
Carl-Johan Dalgaard og Martin Rasmussen
December 1999


1999:3  [DREAM]

Earned Income Tax Credit in a Disaggregated Labor Market with Minimum Wage Contracts
Lars Haagen Pedersen & Peter Stephensen
November 1999
En kortere version af papiret er publiceret i Harrison, Hougaard Jensen, Pedersen & Rutherford (ed.):
Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis , North-Holland 2000


1999:2 [ADAM]

Aggregation in Macroeconomic Models: An empirical Input-Output Approach
Asger Olsen
August 1999
Den endelige version er publiceret i Economic Modelling , 17:4 (2000) pp. 545-558


1999:1  [ADAM]

Efterspørgslen efter produktionsfaktorer i Danmark
Thomas Thomsen
August 1999

 

1998

1998:6  [DREAM]

A CGE Analysis of the Danish 1993 Tax Reform
Martin B. Knudsen, Lars Haagen Pedersen, Toke Ward Petersen, Peter Stephensen and Peter Trier
Oktober 1998


1998:5  [DREAM]

Wage Formation and Minimum Wage Contracts
Lars Haagen Pedersen, Nina Smith (CLS) and Peter Stephensen
April 1998


1998:4  [DREAM]

An introduction to CGE-modelling and an illustrative application to Eastern European Integration with the EU
Toke Ward Petersen
September 1997


1998:3  [DREAM]

Introduktion til CGE-modeller
Toke Ward Petersen
Oktober 1997

En kortere version er publiceret i Nationaløkonomisk Tidskrift 135 (1997) pp. 113-134


1998:2  [ADAM]

Links between short- and long-run factor demand
Thomas Thomsen
December 1997

Den endelige version er publiceret i Journal of Econometrics, 97:1 (2000) pp. 1-23


1998:1  [ADAM]

Faktorblokkens udviklingshistorie, 1991-1995
Thomas Thomsen
December 1997

 

Miljøorienterede satellitmodeller til ADAM

Der er behov for fremskrivninger og analyser af miljøindikatorer til brug for den nationale miljøplanlægning. Disse analyser bør være i løbende overensstemmelse med aktuelle økonomiske fremskrivninger og analyser. Men miljøindikatorer påvirkes af forskellige fysiske aktiviteter, som ikke er direkte specificeret i økonomiske modeller.

Med et makro-økonomisk scenarie fra ADAM som udgangspunkt bestemmer satellit-modellerne udviklingen i fysiske aktiviteter med miljømæssig betydning inden for landbrug, håndtering af spildevand og affald samt lossepladser. Kombineret med ADAM og energi-modellen EMMA (Energi- og emissionsmodeller til ADAM) udgør satellit-modeller et samlet system, der ud fra den økonomiske aktivitet bestemmer udslippene af alle stoffer som har væsentlig betydning for miljøtemaerne klimaændringer, forsuring og næringsstofbelastning (eutrofiering).

Modellerne er udviklet som en del af forskningen i AMOR (Center for Analyser, Modeller Og Regnskaber) under Det Strategiske Miljøforsknings-program. De institutioner, som har været involveret i forskningen er Forskningscentret Risø, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Statistik. Der kan læses mere om energimodeller på energistyrelsens hjemmeside.

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Kontakt

ADAM