Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Nyt Biblioteker 2021 der var planlagt til at udkomme 04-08-2022 er udskudt til 07-09-2022.
  • Nyt Lønindeks 4. kvt. 2021 der var planlagt til at udkomme 02-02-2022 er udskudt til 30-11-2022.
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Folkebiblioteker der var planlagt til at udkomme 04-08-2022 er udskudt til 07-09-2022: BIB1, BIB2B, BIB3, BIB3B, BIB4E, BIB5, BIB6, BIB7, BIB8, SBS1
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Forskningsbiblioteker der var planlagt til at udkomme 04-08-2022 er udskudt til 07-09-2022: FORSK21, FORSK22, FORSK23, FORSK24, FORSK5C, FORSK6, SBS2
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Lønindeks der var planlagt til at udkomme 02-02-2022 er udskudt til 30-11-2022: SBLON1, SBLON2

Vælg filtrering

Viser 56 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
15‑08‑2022 08:00 Tabel ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) Animalsk produktion Juni 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg Animalsk produktion Juni 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel ANI51: Slagtninger og produktion af svin Animalsk produktion Juni 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse Animalsk produktion Juni 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel VIR331: Omsætning på internettet Annonceomsætning 1. kvt. 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Nyt BNP-indikator Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2. kvt. 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Nyt Producent- og importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS1115: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS4015: Producentprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS4115: Importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS4215: Producentprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS4315: Producent- og importprisindeks for varer Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS4615: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Producent- og importprisindeks for varer Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel PRIS1515: Producentprisindeks for tjenester Producentprisindeks for tjenester 2. kvt. 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) Renter og bidrag Juli 2022 Ja
15‑08‑2022 08:00 Tabel LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Økonomi for landbrug og gartneri 2. kvt. 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Nyt It-anvendelse i befolkningen Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel BEBRIT02: Seneste anvendelse af internet - procent af befolkningen (16-74 år) Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel BEBRIT07: Køb via internet - procent af befolkningen (16-74 år) Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel BEBRIT08: Internetkøb inden for sidste år Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel BEBRIT09: Brug af internet til private formål - procent af befolkningen (16-74 år) Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel BEBRIT11: Befolkningens internetkøb fordelt på internetforhandlere Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel DIS122: Bredbåndsabonnementer Digital adfærd 1. halvår 2021 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel DIS129: Aktive internetabonnementer Digital adfærd 1. halvår 2021 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel FABRIT01: Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet Digital adfærd 2022 Ja
16‑08‑2022 08:00 Tabel AIS1: Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik) Havne Juli 2022 Ja
17‑08‑2022 08:00 Pub Statistisk Tiårsoversigt Tværgående publikationer 2022 Ja
18‑08‑2022 08:00 Tabel VAN8K: Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal) Ind- og udvandring 2. kvt. 2022 Ja
18‑08‑2022 08:00 Tabel VAN5: Asylansøgere Indvandrere og efterkommere 2. kvt. 2022 Ja
18‑08‑2022 08:00 Tabel VAN5RKA: Asylansøgere (registreringstallet) Indvandrere og efterkommere 2. kvt. 2022 Ja
18‑08‑2022 08:00 Tabel VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 2. kvt. 2022 Ja
18‑08‑2022 08:00 Tabel VAN77KA: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel FLYV11: Dansk registrerede fly pr. 1. januar Bestanden af transportmidler 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Nyt Byggeaktivitet Byggeaktivitet 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning Byggeaktivitet 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV04: Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) Byggeaktivitet 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet Juni 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet Juni 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet Juni 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) Byggeaktivitet Juni 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel MPK31: Finansieringsselskabernes anskaffelse af leasingaktiver, samt beholdning af leasingaktiver ultimo året Finansieringsselskaber 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel MPK57: Finansieringsselskaber Finansieringsselskaber 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel MPK58: Finansieringsselskaber, resultatopgørelse Finansieringsselskaber 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel MPK59: Finansieringsselskaber, balance Finansieringsselskaber 2021 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel FLYV91: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne Passagerer og transportruter 2. kvt. 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel FLYV92: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne Passagerer og transportruter Juni 2022 Ja
19‑08‑2022 08:00 Tabel FLYV93: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) Passagerer og transportruter Juni 2022 Ja