Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Danmarks Statistik håndterer de personoplysninger, vi behandler, når du kontakter os, besøger vores hjemmesider eller bruger vores services.

Sidst opdateret september 2023.

Når du kontakter Danmarks Statistik, besøger vores hjemmesider, eller bruger vores services, indsamler vi oplysninger om dig. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at kontakte os, besøge vores hjemmesider eller bruge vores services. Danmarks Statistik har udarbejdet nedenstående privatlivspolitik for at oplyse dig om, hvordan Danmarks Statistik behandler disse oplysninger.

Danmarks Statistik har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi procedurer, der sikrer, at vi lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i databeskyttelsesforordningen. Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks generelle sikkerhedsforanstaltninger, og Danmarks Statistik er ISO27001 certificeret.

Denne privatlivspolitik indeholder ikke retningslinjer for Danmarks Statistiks datasikkerhed og datafortrolighed i relation til statistikprodukter.

Læs om Danmarks Statistiks informationssikkerhed og datafortrolighed

Læs mere om Danmarks Statistik behandling af oplysninger af dig som registreret i vores statistikker

Danmarks Statistik er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har følgende oplysninger:

Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
dst@dst.dk
CVR – 17150413
Tlf. 39 17 39 17

Databeskyttelsesrådgiveren er Amalie Stubdrup og kan kontaktes på databeskyttelse@dst.dk eller på tlf. 39 17 39 95.

Hvis du i din henvendelse til os har behov for at der indgår følsomme eller fortrolige personoplysninger, opfordrer vi dig til, at du sender din henvendelse til os via Digital Post. Det kan du gøre ved at logge ind på Digital Post og vælge Danmarks Statistik under ’Statslige myndigheder’ som modtager. Du kan også vælge at sende os et brev.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, afhængig af hvordan du har været i kontakt med os. Punktet om dine rettigheder gør sig gældende uanset hvordan du har været i kontakt med os.

1. Har du henvendt dig til os på mail, via Digital Post eller ved at udfylde en formular?

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne svare dig eller udføre den nødvendige sagsbehandling der udspringer af din henvendelse.

Hvis du henvender dig vedrørende support til erhvervsindberetning, bruger vi oplysningerne til at sikre god og direkte kommunikation om tidligere, udestående, aktuelle eller kommende indberetninger. Desuden bruger vi oplysningerne til udarbejdelse af brugerstatistik og for at kunne optimere vores support.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Hvis din henvendelse til os er omfattet af den journaliseringspligt, vi som offentlig myndighed er underlagt, vil din henvendelse blive journaliseret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen indgår.

For at kunne besvare din henvendelse til os kan det være, at vi finder det nødvendigt at videregiver dine personoplysninger til andre – det kan eksempelvis være til offentlige myndigheder.

Hvis din henvendelse omhandler support til erhvervsindberetning gemmes oplysningerne i et centralt indberetningssystem (IBS).

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i en sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

I visse tilfælde behandler en ekstern databehandler dine oplysninger efter instruks fra os. Som et eksempel på dette håndterer og besvarer vores databehandler Norstat henvendelser via e-mails, som er sendt til info@dstsurvey.dk

2. Har du indberettet om kritisable forhold via vores whistleblowerordning?

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne svare dig eller udføre den nødvendige sagsbehandling der udspringer af din henvendelse.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Når du har indberettet til os, journaliseres din henvendelse i Danmarks Statistiks elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem med adgangsbegrænsning, således udelukkende autoriserede medarbejdere med arbejdsbetinget behov kan tilgå din indberetning. Oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen indgår.

Hvis du har foretaget en indberetning via vores whistleblowerordning, behandler vi din anmodning med stor diskretion. I helt særlige tilfælde vil vi videregive oplysninger om din identitet eller andre oplysninger, hvor din identitet direkte eller indirekte kan udledes, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din indberetning eller for vores myndighedsudøvelse i øvrigt. Det kan eksempelvis være videregivelse til politiet eller øvrige offentlige myndigheder. Du vil som udgangspunkt blive underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

3. Har du besøgt vores hjemmeside?
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger vores websteder (www.dst.dk, www.statistikbanken.dk, www.statbank.dk og m.statbank.dk), gemmes din IP-adresse i 6 måneder. Din IP-adresse anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af webstedet samt til at generere anonymiseret besøgsstatistik. Der anvendes ikke cookies til at indsamle eller behandle oplysninger om din adfærd.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Ved besøg på webstedet gemmes din IP-adresse i 6 måneder. Din IP-adresse anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af webstedet samt til indsamling af besøgsstatistik. Vi laver vores egen anonymiserede optælling af besøg baseret på IP-adresser.

Danmarks Statistik videregiver ikke din IP-adresse til andre.

4. Abonnerer du på nyheder fra os?

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig vores nyheder i form af nyhedsmails, blogindlæg eller pressemeddelelser, behandler vi dine personlige oplysninger for at kunne sende dig relevante nyheder.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne så længe, vi har dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på afmeldingslinket nederst i dine nyhedsmails.

Hvis du abonnerer på Danmarks Statistiks pressemeddelelser, lagres din e-mail hos Ritzau, som udsender pressemeddelelserne. Danmarks Statistik har en databehandleraftale med Ritzau.

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevene: Perspektiv, Nyt fra DST Consulting, Kursusnyt og Newsletter on International Consulting, håndteres tilmeldingsblanketten gennem en cloudbaseret add-on til vores kundehåndteringssystem. Denne add-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn og e-mailadresse. Ved ClickDimensions behandling kan der forekomme overførsel af data til USA.

5. Har du en brugerprofil i Statistikbanken?

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Danmarks Statistik indsamler og behandler oplysninger om dig, som du indtaster i Statistikbanken i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil.

Formålet med dette er at vi kan kommunikere med dig vedrørende fejl eller ændringer i en statistik, du benytter.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne så længe, vi har dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at henvende dig til Danmarks Statistik. Hvis din brugerprofil ikke har været benyttet i 13 måneder, slettes profilen automatisk.

Danmarks Statistik videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

6. Er du låner hos Danmarks Statistiks bibliotek?

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Danmarks Statistik behandler personlige oplysninger, du i forbindelse med oprettelse som låner hos Danmarks Statistiks bibliotek har oplyst. Vi indhenter oplysningerne, så vi kan kommunikere med dig vedr. lån af biblioteksmaterialer.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne så længe, vi har dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at henvende dig til Danmarks Statistik. Hvis du ikke har benyttet dig af din låneadgang i 1 år, slettes du automatisk fra låneregisteret.

Danmarks Statistik videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

7. Har du besøgt vores virksomhedssider eller profiler på sociale medier?

Danmarks Statistik har virksomhedssider på Facebook og LinkedIn, samt profiler på Twitter, Vimeo og YouTube.

Den indsamling af oplysninger der sker ved besøg af Danmarks Statistiks sider og profiler, er Danmarks Statistik og det pågældende sociale medie fælles dataansvarlig for. Danmarks Statistik har således fælles dataansvar med følgende medier:

  • Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irland
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
  • Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland
  • Vimeo.com, Inc., Noerdliche Muenchner Str 47, 82031 Grünwald /München, Tyskland
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Når du besøger Danmarks Statistiks profil eller side på de sociale medier, placerer mediet cookies på det device, du har brugt til at besøge vores profil eller side. Mediet behandler således oplysninger om dig, når du besøger Danmarks Statistik på de sociale medier, uanset om du har profil på mediet eller ej.

Størstedelen af de indsamlede oplysninger behandles af de sociale medier (bl.a. til at målrette indhold til dig). Danmarks Statistik har ikke rådighed over eller adgang til disse oplysninger. De oplysninger, som er tilgængelige for Danmarks Statistik, er et overblik over besøgsstatistik og aktivitet, der kan anvendes til at forbedre Danmarks Statistiks brug af siderne og til at målrette opslag.

Danmarks Statistik behandler de oplysninger om dig, som du sender i en direkte besked via sociale medier til Danmarks Statistik. Dette vil typisk være dit navn og dit spørgsmål til os. Beskeden bliver videresendt til en medarbejder, som kan besvare din henvendelse. Disse oplysninger vil blive slettet efter 30 dage og vil ikke længere være tilgængelige for Danmarks Statistik via virksomhedssiden på det sociale medie. Det sociale medie vil stadig have oplysningerne i deres database.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med Danmarks Statistiks tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn, Twitter, Vimeo og YouTube er at kunne kommunikere og offentliggøre statistisk materiale.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

De sociale mediers behandling af dine personoplysninger er baseret på deres legitime interesser, herunder mediernes interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring og evt. modtager af oplysningerne

Danmarks Statistik videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

For mere information om, hvem de sociale medier deler dine personoplysninger med og hvor længe de opbevarer oplysninger om dig, henviser vi til mediernes privatlivspolitikker:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Vimeo
YouTube

8. Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som udgangspunkt en række rettigheder. Du har ret til:

  • At få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig (artikel 15)
  • At få berigtiget, slettet eller begrænset behandling af oplysninger, der er urigtige eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
  • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 21)

I visse tilfælde har du ret i til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Danmarks Statistik til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder ovenfor, kan du kontakte Danmarks Statistik på databeskyttelse@dst.dk.

Klage

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Danmarks Statistik behandler dine personoplysninger på.

Læs mere om dine klagemuligheder hos Datatilsynet