Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks historie

Under navnet Det Statistiske Bureau blev Danmarks Statistik grundlagt i 1850 i umiddelbar forlængelse af indførelsen af folkestyre i Danmark.

Som den centrale myndighed for statistik har vi i snart 175 år arbejdet for demokratiet og samfundsøkonomien. Upartisk statistik er en forudsætning for, at fri meningsdannelse, forskning og politiske beslutninger kan blive til på et pålideligt grundlag.

Vigtige årstal i dansk statistik og Danmarks Statistiks historie


1769 og 1787
Rentekammeret, det daværende Finansministerium, gennemfører de første danske folketællinger, der dog ikke dækker hele den danske befolkning.
1797-1819
Dansk-Norsk Tabel-Kontor oprettes for at lave især finansstatistik og folketællinger.
1801
Folketælling, der betragtes som første officielle tælling, gennemføres. Publiceres dog først i 1834.
1833-1848
Tabelkommissionen sikrer mere regelmæssig udgivelse af statistik i serien Statistisk Tabelværk.
1849
Kgl. anordning udstedes 1. december om et selvstændigt statistikbureau.
1850-1895
Det Statistiske Bureau oprettes under Indenrigsministeriet. Fra 1853 under Finansministeriet.
1869
Første udgave af Statistiske Sammendrag, forløberen for Statistisk Årbog, udgives.
1895-1913
Første statistiklov vedtages, og navnet ændres til Statens Statistiske Bureau.
1896
Første årgang af Statistisk Årbog udgives.
1909
Første årgang af Statistiske Efterretninger udgives.
1913-1966
Statistikloven revideres, og navnet ændres til Det Statistiske Departement.
1924
Lov om folkeregistre forbedrer grundlaget for befolkningsstatistikken.
1945
Det første officielle nationalregnskab offentliggøres.
1958
I forbindelse med erhvervstælling oprettes et statistisk erhvervsregister.
1965
Udvalg under det nyoprettede Administrationsråd fremsætter lovforslag om nyordning af statistikken.
1966
Lov om Danmarks Statistik træder i kraft, navnet ændres, der udpeges en rigsstatistiker og en uafhængig bestyrelse.
1968
Det Centrale Personregister oprettes, og CPR-nummeret indføres som entydig identifikation i offentlig administration.
1971
Danmarks Statistik får eget edb-anlæg, der bl.a. bearbejder skemaer fra 1970-folketælling.
1975
Lov om Det Centrale Erhvervsregister vedtages. Registeret administreres af Danmarks Statistik.
1978
Lov om Offentlige Registre og Lov om Bygge- og Boligregister vedtages.
1980
Ministerier får adgang til afidentificerede mikrodata gennem Lovmodellen.
1981
Folke- og boligtælling gennemføres som en af verdens første registerbaserede tællinger.
1996
Lov om Det Centrale Virksomhedsregister vedtages. 
1999
Det Centrale Virksomhedsregister tages i brug.
2001
Gratis adgang til Danmarks Statistikbank.
2001
Forskere m.fl. får adgang til afidentificerede mikrodata via internettet.
2007
Regeringsbeslutning om i højere grad at samle den officielle statistik i Danmarks Statistik.
2014
Det bliver muligt at tilgå Statistikbankens data via API.
2015
Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik træder i kraft.
2017
Sidste årgang af Statistisk Årbog udgives. Alle årgange siden første udgave fra 1896 er tilgængelige online.
2018
Verdensmålsplatform lanceres i tilknytning til Danmarks Statistiks hjemmeside.
2018
Lov om Danmarks Statistik revideres og introducerer bl.a. ordning om officiel produceret statistik efter faste kvalitetskrav.
2020
Eksperimentel statistik lanceres på baggrund af adgang til nye datakilder udløst af COVID-19-krisen.
2022
Sidste udgave af Statistiske Efterretninger udkommer. Alle årgange siden begyndelsen i 1909 er tilgængelige online.
2022
Danmarks Datavindue lanceres, og adgang til forskningsdata forbedres.

Chefer, direktører og rigsstatistikere siden 1850

1850-1854 Bureauchef A. F. Bergsøe
1854 Bureauchef M. H. Rosenørn
1854-1873 Bureauchef C. N. David
1873-1877 Bureauchef V. A. Falbe Hansen
1878-1895 Bureauchef Marius Gad
1895-1902 Bureauchef / direktør Marcus Rubin
1902-1904 Konstitueret direktør V. A. Falbe Hansen
1904-1913 Direktør / departementschef A. M. Koefod
1913-1936 Departementschef Adolph Jensen
1936-1955 Departementschef Einar Cohn
1955-1965 Departementschef C. Ulrich Mortensen
1965-1966 Konstitueret departementschef / rigsstatistiker Kjeld Bjerke
1966-1988 Rigsstatistiker N. V. Skak-Nielsen
1988 Konstitueret rigsstatistiker Poul Jensen
1988-1995 Rigsstatistiker Hans E. Zeuthen
1995 Konstitueret rigsstatistiker Poul Jensen
1995-2013 Rigsstatistiker Jan Plovsing
2013-2020 Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov
2020- Rigsstatistiker Birgitte Anker

Læs mere om Danmarks Statistiks historie

Statistisk Bureaus Historie (1899) 
Dansk Statistiks Historie 1800-1850 (1901)
Det Statistiske Departement (Statens Statistiske Bureau) 1896-1920 (1920)
Samfundet og statistikken - et historisk rids 1769-1950 (1949)
Det Statistiske Departement 1920-1950 (1951)
Dansk Statistik – igennem 150 år (2000)
Dansk Statistik 1950-2000, Bind 1 (2000)
Dansk Statistik 1950-2000, Bind 2 (2000)
Via Slotholmen til Østerbro (2001)