Gå til sidens indhold

Strategi og kvalitet

Pålidelig statistik er en vigtig forudsætning for, at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere.

Danmarks Statistik har ifølge lov om Danmarks Statistik tre hovedopgaver:

  1. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder vi statistiske analyser og prognoser.
  2. Vi bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv.
  3. Vi udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Lov om Danmarks Statistik

 

Strategi

Strategien udstikker målsætningerne for, hvordan Danmarks Statistik skal udvikle sig frem til 2022, og den fastlægger hovedprioriteringerne for vores arbejde.

Strategi, arbejdsplaner og statistikprogrammer

Mission

"Danmarks Statistik leverer viden, der underbygger beslutninger, debat og forskning."

Vores mission, vision og værdier

Revisions­politik

Vores revisionspolitik beskriver de overordnede principper og procedurer for revisioner af tal for Danmarks Statistik.

Revisionspolitik

Kvalitets­politik

Danmark Statistik er en fagligt uafhængig institution, der udvikler, producerer og publicerer statistik om det danske samfund.

Kvalitetspolitik

Formidlings­politik

Danmarks Statistiks formidlingspolitik er med det udgangspunkt bygget op omkring principper om: Uafhængighed, tilgængelighed, troværdighed og fortrolighed.

Formidlingspolitik

Handlingsplan for officiel statistik

Handlingsplanen opstiller en række scenarier for udviklingen i dansk statistikproduktion samt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke konsistens, effektivitet og kvalitetssikring af officiel statistik i Danmark.

Handlingsplan for officiel statistik

 

Danmarks Statistiks fejlpolitik

Danmarks Statistiks fejlpolitik omfatter alle eksternt rettede kanaler og formidlingsplatforme og gælder for følgende udgivelser: Nyt, tabeller, Emnesider, Publikationer, Bag tallene, Analyser, Pressemeddelelser og opslag på sociale medier.

Danmarks Statistiks fejlpolitik

 

 

 

Profil

Vores profilfolder fortæller om vores opgaver og organisation - og ikke mindst om de mange tilbud til vores brugere og kunder.

Profilfolder