Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af den samlede produktion af mælk hos landmændene, den indvejede mængde mælk på mejerier, samt mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske og forarbejde mejeriprodukter bl.a. konsummælk, smør og ost. Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost. Der leveres data til Eurostat hver måned.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken over mælk og mejeriprodukter omfatter den samlede produktion af komælk (naturmælk, som er mælk direkte fra koen) og den indvejede mængde mælk på mejerierne. Indholdet af mælkefedt og protein i den indvejede mælk. Foruden mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske (konsummælk, kærnemælk, fløde, syrnet mælk, mælkebaserede drikkevarer mv.) og forarbejde mejeriprodukter (kondenseret mælk, mælkepulver, smør, ost, valle mv.). Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost. Produktionen er angivet i mængde (kg). Priserne på mælk fra mælkeproducenterne er i øre pr. kg og den udregnet værdi for den totale produktion er i mio. kr.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken viser den samlede produktion af komælk hos landmændene. Mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række mejeriprodukter.

Sektordækning

Landbrugssektoren og mejerisektoren.

Begreber og definitioner

Indvejet mælk på mejerierne: Totale mængde mælk (naturmælk), som er indvejet på mejerierne i millioner kg.

Konsummælk: Konsummælk, mælk, som anvendes direkte af forbrugerne.

Naturmælk: Naturmælk er mælk direkte fra koen, ubehandlet mælk. Det er alle typer af mælk (konventionel mælk, økologisk mælk, m.m.). Det er den mælk, som bliver leveret til mejeriet eller anvendt til foder eller eget forbrug hos landmændene.

Enheder

Mælken opgøres i mio. kg og prisen opgøres i øre pr. kg. Produktionen på mejerier opgøres i mio. kg.

Population

Statistikken dækker mælkeproduktionen og dens anvendelse.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem. Dog kan der findes statistik til starten af 1900-tallet, hvor det har været muligt af sammenligne tidsserier. Ældre data findes i Landbrug 1999-2011, Landbrugsstatistik 1998-1959 og Landbrugsstatistik 1900-1965

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mængderne offentliggøres i mio. kg og priserne i øre pr. kg. De udregnede værdier for den totale produktion i mio. kr.

Referencetid

Kalendermåned og kalenderår.

Hyppighed

Månedlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under EU-direktiv 96/16/EF og Kommissionsbeslutning 97/80/EF. Dele af mælkestatistikken indgår i statistikken om jordbrugets bruttofaktorindkomst og den europæiske Economic Accounts for Agriculture (EAA).

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik eller på emnesiden for animalsk produktion.