Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Der er mulighed for lange tidsserier uden problemer. Mange data kan sammenlignes med andre EU lande, da data er udarbejdet i overensstemmelse med EU forordningen vedr. mælk. På Eurostats hjemmeside kan findes tilsvarende data for mælkeproduktion i medlemslandene i EU.

International sammenlignelighed

Der leveres hver måned data til EU's statistikbureau, Eurostat. Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostats hjemmeside . Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken har en lang historie, og siden 1900-tallet er det muligt at sammenligne tidsserien for hovedtallene. Der er dog sket en forbedring af statistikken sidst i 1920'erne, og siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. Så der er mulighed for lange tidsserier.

  • Fra 1. januar 2020 er forbruget af mælk til konsum hos producenter 3,024 mio. kg og forbruget til foder 75 mio. kg. mælk.
  • Fra 1. januar 2015 er forbruget af mælk til konsum hos producenter 3,87 mio. kg og forbruget til foder 75 mio. kg. mælk.
  • Fra 1. januar 2012 er forbruget af mælk til konsum hos producenter 4,32 mio.kg. og forbrug til foder 75 mio.kg. mælk..
  • Fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 var forbruget af mælk til konsum hos producenter 5 mio. kg og forbrug til foder 75 mio. kg mælk. Før 1. januar 2009 var mælk til forbrug til konsum hos producenterne 10 mio. kg og forbrug til foder 125 mio. kg.

Som kompensation for den faldende mælkepris (indbygget i EU´s landbrugsreform), blev der i 2004 udbetalt en samlet mælkepræmie på 389,1 mio. kr. Mælkepræmien bortfaldt i 2005 og blev erstattet af et mælketillæg, der indregnes som et tillæg til landmandens betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordning. I perioden 1984 til april 2015 har der været mælkekvoter, som har styret produktionen af komælk i Danmark.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem. Dog kan der findes statistik fra starten af 1900-tallet, hvor det har været muligt af sammenligne tidsserier. Ældre data findes i Landbrug 1999-2011, Landbrugsstatistik 1998-1959 og Landbrugsstatistik 1900-1965. Landbrug & Fødevarer publicerer mælke - og mejeri statistik

Intern konsistens

Intet at bemærke.