Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion. Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion samt Jordbrugets prisforhold. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres ikke særskilt men indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion samt Jordbrugets prisforhold.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen om Jordbrugets Prisforhold. Derudover indgår statistikkens årlige tal i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion og Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber i følgende tabeller:

  • ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed og tid
  • ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

En del af data transmitteres og offentliggøres i Eurostat

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Data offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør særlige tiltag i forhold til diskretion.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separat metodebeskrivelse for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.