Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Mælk og mejeriprodukter

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion. Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion samt Jordbrugets prisforhold. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres ikke særskilt men indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion samt Jordbrugets prisforhold.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen om Jordbrugets Prisforhold. Derudover indgår statistikkens årlige tal i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Animalsk produktion og Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber i følgende tabeller:

  • ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed og tid
  • ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

En del af data transmitteres og offentliggøres i Eurostat

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Data offentliggøres på et niveau, der ikke nødvendiggør særlige tiltag i forhold til diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separat metodebeskrivelse for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.