Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkningen og Uddannelse, Personstatistik
Nare Hakhverdyan
<ul> <li>45 39 17 33 16 </li> </ul>

nhd@dst.dk

Hent som PDF

Voksen- og efteruddannelse

Hovedtal publiceres i Statistikbanken. Der er mulighed for at købe mere detaljerede opgørelser i Danmarks Statistiks kundecenter. Mikrodata er tilgængelig gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Fra 1.april 2016 publiceres ikke faste Nyt fra Danmarks Statistik på voksen- og efteruddannelsesområdet. I stedet vurderes nyhedsværdien fra de forskellige områder, og der vil i enkelte tilfælde blive publiceret Nyt fra Danmarks Statistik. Se yderligere på statistikkens emneside kurser-og-voksenuddannelse.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervsrettede kurser i følgende tabeller:

  • VEUHEL10: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, alder, køn, herkomst og tidsangivelse
  • VEUHEL20: Personer der har fuldført en hel voksenuddannelse efter uddannelse, køn, højeste fuldførte uddannelse og tidsangivelse
  • VEU20: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, bopælsområde, alder, køn, tidsangivelse og enhed

Adgang til mikrodata

Det opdaterede Kursistregister og Kvalifikationsregister stilles til rådighed for forskere og lign. gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Læs mere om mulighederne på: Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

DST Consulting har adgang til samme datasæt som forskningsservice, og kan udarbejde detaljerede tabeller samt kombinere data med anden data i Danmarks Statistik. Læs mere om mulighederne på: DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik følges. Se nærmere i Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Af diskretionshensyn er der i forbindelse med offentliggørelser fra Kursistregistret i statistikbanken kun mulighed for at krydse et begrænset antal variable.

Reference til metodedokumenter

Se nærmere i uddannelsesstatistikkens manual, Uddannelsesmanualen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.