Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkningen og Uddannelse, Personstatistik
Nare Hakhverdyan
<ul> <li>45 39 17 33 16 </li> </ul>

nhd@dst.dk

Hent som PDF

Voksen- og efteruddannelse

Der anvendes flere forskellige indberetningssystemer på de forskellige områder og data indberettes elektronisk. Der er i alle tilfælde tale om totaltællinger. Grunddata kommer fra 8 forskellige deltællinger og Danmarks Statistik foretager mikrofejlsøgning. Udlændinge- og Integrationsministeriet foretager fejlsøgning på makroniveau for danskkurser for udlændinge inden data indberettes til Danmarks Statistik, og Undervisningsministeriet fejlsøger på makroniveau data om AMU, almen og forberedende undervisning og åbne erhvervsskoler inden data sendes til Danmarks Statistik.

Kilder

For kursusaktiviteten på højskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter modtager Danmarks Statistik indberetninger fra godkendte kursusudbydere. For kursusaktiviteten indenfor Almen og forberedende voksenuddannelse, AMU og erhvervsskoler forestår Undervisningsministeriet dataindsamlingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet står for dataindsamlingen af danskundervisning for udlændinge.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Inden for hvert delområde er der tale om totaltællinger, og indberetningen sker elektronisk - flere forskellige elektroniske indberetningsmedier anvendes.

Alle erhvervsakademierne er gået over til SIS systemet enten i 2015 eller 2016.

Datavalidering

Danmarks Statistik foretager mikrofejlsøgning når data modtages. Data kontrolleres for manglende og inkonsistente oplysninger. Endvidere sammenholdes data for den enkelte institution med data fra tidligere perioder og med lignende indberetninger inden for samme uddannelsesområde i den aktuelle periode. Ved manglende oplysninger, inkonsistens samt uforklarlige udviklinger i statistikken rettes henvendelse til indberetteren om korrektheden af de indsendte data. I nogle tilfælde står dataindsamleren for den grundlæggende fejlsøgning. Undervisningsministeriet står for dataindsamlingen og den grundlæggende fejlsøgning for enkeltfag, AMU og erhvervsskoler, mens Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for dataindsamlingen af danskundervisning for udlændinge.

Opsætningen af indberetningssystemet til bl.a. lærer- og pædagoguddannelserne har nogle tekniske kompleksiteter, der gør, at kvaliteten af de indberettede tal for lærer- og pædagoguddannelsen ikke helt er som ønsket. Antallet af kursusforløb bliver derfor i nogle tilfælde overvurderet, og denne problemstilling har eksisteret i en længere periode. Grundlæggende handler det om, at de administrative behov og dermed løsninger ikke altid understøtter statistiske indberetninger på en hensigtsmæssig måde. Eftersom udfordringen skyldes indberetningssystemets opsætning, har Danmarks Statistik ikke mulighed for at rette op på problemerne. Danmarks Statistik har holdt møde med systemleverandørerne og der arbejdes på at finde mulige løsningsmodeller.

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) blev afskaffet fra 1. august 2015 i forbindelse med at erhvervsuddannelse fra voksne (EUV) oprettedes, men GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Aktiviteten indenfor GVU er derfor på alle institutioner der udbyder det dalet kraftigt i løbet af 2016. Det må formodes at der kun vil være meget begrænset aktivitet på GVU de kommende år, før uddannelsesformen helt ophører.

Afskaffelsen af GVU har ført til store fald i aktivitetsniveauet på social og sundhedsskolerne, og nogen af professionshøjskolerne.

Databehandling

I dataindsamlingen sikres at alle indberettere har leveret data og udviklingen over tid følges nøje både mht. antal kursister, men også fordelt på uddannelser. Af andre kontroller i databehandlingen kan nævnes check af at kun valide koder er anvendt, at aktivitetsomfanget af kurser er rigtige og relationscheck af start- og slutdato. Der foretages ingen imputering eller vægtning af evt. manglende indberetninger.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.