Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Statistikken offentliggøres i serien Nyt fra Danmarks Statistik og indgår i den årlige publikation Innovation og forskning.

Endvidere er data tilgængelige i tabellerne FOUBUD, FOUBUD1, FOUBUD4, FOUBUD5 i Statistikbanken.

Vælg Uddannelse og viden herefter Forskning, udvikling og innovation.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt-udgivelser inden for forskningsområdet kan findes her under Danmarks Statistiks emneside for uddannelse og viden: Forskning og udvikling.

Publikationer

Statistikken præsenteres i årspublikationen Forskning, Udvikling og Innovation, der kan hentes her: Forskning, udvikling og innovation 2021.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • FOUBUD: Offentligt forskningsbudget efter bevillingstype, prisenhed og tid
  • FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. efter forskningsformål , sektor, bevillingstype og tid
  • FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. efter sektor, bevillingstype og tid
  • FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. efter forskningsformål , bevillingstype og tid

Adgang til mikrodata

Der er ingen begrænsninger i adgangen til data, der gerne stilles til rådighed på det mest detaljerede niveau. Såfremt der er behov for udtræk eller for yderligere oplysninger, skal der dog betales for anvendt tid ud over den første halve time.

Anden tilgængelighed

Der er ingen begrænsninger i adgangen til data, der gerne stilles til rådighed på det mest detaljerede niveau. Såfremt der er behov for udtræk eller for yderligere oplysninger, skal der dog betales for anvendt tid ud over den første halve time.

Diskretioneringspolitik

Der offentliggøres data på samme detaljeringsniveau, som Danmarks Statistik modtager data.

Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Frascati Manual 2015

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.