Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Statistikken er sammenlignelig med andre landes statistikker over offentlige forskningsbudgetter (GBARD). Statistikken er sammenlignelig over tid for de år, der indgår i Danmarks Statistiks tidsserie. Ændringer af data beskrives i statistikdokumentation.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i henhold til internationale retningslinjer for udarbejdelse for forskningsstatistikker og er derfor internationalt sammenlignelig. Statistikken offentliggøres af såvel EU og af OECD sammen med statistikkerne for øvrige lande, der indberetter til disse organisationer. Statistikkerne kan sammenlignes ved henholdsvis at sammenholde udgifterne per indbygger eller som en procentandel af BNP. Ved sammenligninger medtages bevillingerne kun fra centrale nationale bevillingshavere. Danmark indberetter således samtlige nationale offentlige forskningsmidler i Danmark fra finansloven, kommuner og regioner, samt Danmarks Grundforskningsfond.

Den internationale sammenlignelighed må formodes at være blevet bedre over tid på grund af internationalt samarbejde om forbedring og harmonisering af statistikkerne. Af samme grund kan sammenligneligheden forventes at blive gradvist bedre også fremover.

Sammenlignelighed over tid

Budgettallene bliver omregnet til faste priser så de er sammenlignelige over tid. Der er foretaget mindre ændringer i metoden for denne fastprisberegning, men det har ingen betydning for den overordnede udvikling.

Serien med de statslige bevillingers fordeling på sektorer går fra 2007 og er på grund af ændringer i denne sektoropdeling ikke umiddelbart sammenlignelig med data før 2007.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ingen anden sammenlignelig dansk statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.