Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Statistikken omfatter budgettal, der for de statslige bevillingers vedkommende publiceres i starten af referenceperioden og for det samlede budgets vedkommende publiceres i midten af referenceperioden. Statistikken udgives normalt uden forsinkelser, dvs. med høj punktlighed.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Foreløbige budgettal udgives i midten af referenceperiode, og de endelig budgettal udgives et år efter.

Publikationspunktlighed

Udgivelsestidspunkterne overholdes 100 pct.