Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Helene Gjermansen
39 17 34 65

hgj@dst.dk

Hent som PDF

Det offentlige forskningsbudget

Indberetning af statistikken er forordningsbestemt. Der er ikke gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, men Danmarks Statistik har ofte kontakt til de primære brugere af statistikken i ministerierne.

Brugerbehov

Brugere er EU samt ministerier, organisationer, presse, politikere, virksomheder og privatpersoner med behov for information om offentlig finansiering af dansk forskning og udvikling.

Statistikken anvendes til at vurdere om Danmark i budgetåret vil leve op til målsætningen om at 1 pct. af BNP anvendes til offentligt finansieret forskning og udvikling. Herudover anvendes statistikken i den offentlige debat om forskningens vilkår i Danmark samt om udviklingen i Danmark set i forhold til andre lande.

Brugertilfredshed

Der gennemføres ikke brugertilfredshedsundersøgelser for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Data produceres i henhold til de vejledende internationale retningslinjer for forskningsstatistik i Frascati-manualen og dermed også EU's krav ifølge EU-forordning No 995/2012 af 26 Oktober 2012.