Gå til sidens indhold

Nyt og meddelelser

Nyt fra Forsknings­service

Forskningsservice udarbejder et "Nyt fra Forskningsservice" af relevans for forskere og øvrige brugere af forskerordningen og Danmarks Statistiks data. Nyt fra Forskningsservice udkommer en gang i kvartalet eller efter behov. Klik på det relevante link nedenfor for at hente nyt.

Meddelelser

Coronavirus forventes kun at få mindre konsekvenser for leveringer fra Danmarks Statistiks Forskningsservice 

På grund af situationen med Coronavirus arbejder Forskningsservice i vid udstrækning forsat hjemme. Vores arbejde med at levere data til projekter under Danmarks Statistiks Forskerordning, Ministerieordning og Lovmodel forsætter stort set uændret, men der vil kunne forekomme forlængede leveringstider grundet situationen. Vi behandler jeres henvendelser i den rækkefølge de bliver modtaget, og håber på jeres forståelse for dette.

Kommende opdateringer af grunddatabanken forsætter ligeledes kun med mindre ændringer. Datoerne for registrenes opdateringer kan følges på Forskningsservices hjemmeside. 

Vi vil løbende holde jer underrettet om situationen og opfordrer til forståelse og samarbejde. Vi henstiller samtidig til, at I ikke foretager unødige henvendelser til os om data eller om jeres bestillinger.

Der er forsat åben for telefoniske henvendelser og for at kontakte os på mail. Kontaktoplysninger findes her 

Med venlig hilsen
Forskningsservice

Kontakt

Forskningsservice