Gå til sidens indhold

Betalings- og kapital­balance

Danmark har som en lille, åben økonomi et betydeligt økonomisk samkvem med udlandet. Betalings- og kapitalbalancen opgør Danmarks transaktioner med udlandet og vores tilgodehavender og gæld.

Introduktion
Betalingsbalancen sammenfatter Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet og er en slags driftsregnskab, mens kapitalbalancen er en beholdningsopgørelse over Danmarks aktiver og passiver over for udlandet.
Nyt

Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance

Første fald i eksporten siden oktober

9. juni 2021

Første fald i eksporten siden oktober

I april faldt eksporten af varer og tjenester samlet med 3,1 pct. Den samlede import steg 0,2 pct. For eksporten bidrog både varer og tjenester til faldet i eksporten. For importen var der et fald i varehandlen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19

28. maj 2021

Varerne løfter udenrigshandlen til før COVID-19

I begyndelsen af 2020 blev Danmarks handel med udlandet påvirket af pandemien. Fra januar til maj 2020 var der et fald på 17 pct. i eksporten af varer og tjenester, mens importen faldt 16 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Mindre betalingsbalanceoverskud i 2020

9. december 2020

Mindre betalingsbalanceoverskud i 2020

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,2 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det var 3,6 mia. kr. mindre end i september, hvilket især er forårsaget af fald i eksporten af tjenester.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Salg af varer, der ikke krydser grænsen, er øget i 2019

24. september 2020

Salg af varer, der ikke krydser grænsen, er øget i 2019

Danske fremstillingsvirksomheder solgte i 2019 varer og tjenester til udlandet for en samlet værdi på 601 mia. kr., hvilket er 12 pct. mere end året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'


Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

10. februar 2020

Stort overskud på betalingsbalancen i 2019

I 2019 steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 27,7 mia. kr. til 185,5 mia. kr. Stigningen er trukket af en stigning i overskuddet på varer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Analyser

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

25. marts 2021

Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.

COVID-19: Eksporten er steget, men er fortsat under niveau

5. februar 2021

COVID-19: Eksporten er steget, men er fortsat under niveau

Siden COVID-19-pandemien for alvor ramte Europa og Danmark med restriktioner, lukkede markeder, økonomisk modgang og generel usikkerhed til følge, er dansk handel med udlandet faldet. Eksporten og importen af varer og tjenester faldt kraftigt de første måneder efter nedlukningen i marts, men udviklingen siden da har været forskellig på tværs af virksomheder og brancher.

Few industrial groups contribute massively to Denmark's balance of payments surplus

17. februar 2020

Few industrial groups contribute massively to Denmark

For a long period, Denmark has had a surplus on the balance of payments. The manufacturing industry contributes massively to the balance of payments surplus because the sector has extensive net exports of goods. Danish industrial groups have increasingly become globally organised producing goods across borders.

Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

29. november 2019

Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

Danmark har længe haft et betalingsbalanceoverskud over for udlandet. Industrien bidrager stort til betalingsbalanceoverskuddet fordi sektoren har omfattende nettovareeksport. Danske industrikoncerner har i stigende grad organiseret sig globalt med vareproduktion på tværs af grænser. Der er således en tæt sammenhæng mellem industriens investeringer i udenlandske datterselskaber samt dansk eksport og formueindkomst, der påvirker opgørelsen af betalingsbalancen.

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

27. maj 2019

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

The way in which Danish enterprises choose to organise their production and sales in the global economy impacts whether it is reflected as domestic production and value added (GDP) or only as income (GNI) in the national accounts. When Danish enterprises sell products abroad, the activities are included in Danish GDP, whereas income based on sales via subsidiaries abroad is only included in GNI. In this way, the choice of sales channel impacts the statistics on Danish production and income.

Publikationer

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Danmarks udenrigsøkonomi 2014

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet.
Se Statistiske Efterretninger vedrørende betalingsbalancen over for udlandet (mod betaling) 

Danmarks Nationalbanks statistiske publikationer

Bag tallene

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

7. juni 2019

Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

Danske industrikoncerner producerer i højere grad end tidligere deres eksportvarer i udlandet og sælger dem uden at de krydser den danske grænse.

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

13. februar 2019

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Kontakt

Mads Møller Liedig