Gå til sidens indhold

Prisindeks

Statistikkerne om forbrugerpriser beskriver en række aspekter omkring forbrugerpriser i Danmark og Europa. Forbrugerprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, mens det beslægtede Nettoprisindekset belyser samme prisudvikling, men friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgør udviklingen i danske forbrugerpriser således, at den kan sammenlignes med udviklingen i andre europæiske landes forbrugerpriser. Endelig sammenligner statistikken om købekraftpariteter relative pris- og mængdeniveauer på tværs af forskellige europæiske lande.

Nyt

Seneste nyt om Prisindeks

Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

24. juni 2022

Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

Med et prisniveau på 18 pct. over EU-gennemsnittet lå danske fødevarepriser på samme niveau med Irland (17 pct.) og Sverige (16 pct.) blandt de dyreste i EU.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Fortsat stigende inflation i Danmark og EU

22. juni 2022

Fortsat stigende inflation i Danmark og EU

Inflationen i Danmark steg i maj 2022 til 8,2 pct. fra 7,4 pct. i april 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forbrugerprisindeks'


Fortsat højere stigninger i forbrugerpriserne

10. juni 2022

Fortsat højere stigninger i forbrugerpriserne

I maj 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 7,4 pct. i forhold til samme måned året før. I april var den tilsvarende stigning 6,7 pct. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden maj 1983.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forbrugerprisindeks'


Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

20. december 2021

Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Med et prisniveau der ligger 40 pct. over EU-27 (uden Storbritannien)-gennemsnittet havde Danmark sammen med Irland langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2020. EFTA-landene Schweiz, og Island havde dog endnu højere priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'


Dansk forbrug blandt de højeste i EU

20. december 2021

Dansk forbrug blandt de højeste i EU

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark i 2020 lå 22 pct. over gennemsnittet for EU-27 (uden Storbritannien)-landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som vores naboland Tyskland.

Tabeller i Statistikbanken om 'EU pris- og mængdesammenligning'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

14. december 2021

Forbedret data om husleje på det private udlejningsmarked

Udgifter til faktisk husleje og lejeværdi af ejerbolig udgør en stor andel af danskernes forbrug og indgår i forbrugerprisindekset med en vægt på ca. 21 pct. Udviklingen i husleje måles ved en sammenvejning af huslejeudviklinger i de private udlejningsboliger, almene boliger (lejeboliger opført med offentlig støtte) samt boligafgift for andelsboliger.

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

2. december 2019

Ny datakilde forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen

En af de store udgifter for en dansk forbruger er udgiften til bolig. Udviklingen i boligudgifterne har derfor stor betydning for forbrugerprisindekset, som afspejler prisudviklingen for en gennemsnitlig dansk forbruger og anvendes til at måle inflationen i Danmark.

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

1. marts 2017

Hvor meget dyrere er det at leve i Grønland end i Danmark?

Forbrugerpriserne er højere i Grønland end i Danmark. Men hvor dyrt er det egentligt at leve i Grønland i forhold til Danmark? Og i forhold til resten af Norden?

Med udgangspunkt i undersøgelser af prisniveauerne foretaget i juli 2016 sammenlignes forbrugerprisniveauet i de to lande. Desuden ser denne analyse nærmere på forskelle i forbrugsmønstrene mellem de to landes indbyggere, som for nogle grupper af varer og tjenester er ret store.

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

8. december 2016

Seniorer har haft de højeste prisstigninger

Inflationen måles ofte ved forbrugerprisindekset, som angiver prisudviklingen for en gennemsnitlig forbruger i Danmark. Den oplevede inflation kan imidlertid være væsentlig anderledes for den enkelte, da vores forbrugsmønstre er ret forskellige og fx varierer gennem livet.

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

26. september 2016

Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?

På grund af den danske fastkurspolitik overfor euroen, er det forventeligt, at inflationen i Danmark på det lange sigt følger inflationen i euroområdet. De senere år har der imidlertid været væsentlige afvigelser mellem den danske inflation og euroområdets.

Bag tallene

Pasta og madolie fører an i prisstigninger på fødevarer

14. marts 2022

Pasta og madolie fører an i prisstigninger på fødevarer

Det er blevet dyrere at købe en række af de mest almindelige dagligvarer. Fødevarer er i gennemsnit steget mere end forbrugerindekset som helhed, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år

27. januar 2022

Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år

Fitnesskortet og bowlingbanerne koster stort set det samme som i 2001, mens det i samme periode er blevet næsten dobbelt så dyrt at svømme. Også ridning er blevet markant dyrere.

Så store prisforskelle er der på mad, hotel og shopping i dine favorit-ferielande

2. juli 2020

Så store prisforskelle er der på mad, hotel og shopping i dine favorit-ferielande

Bulgarien og Kroatien har de billigste forbrugerpriser blandt de lande, som danskerne oftest rejser til i sommerferien, og som er på listen over lande, som ferierende må rejse til fra slutingen af juni. Danmarks Statistik guider i denne artikel til favoritferielandene med de billigste hoteller, restauranter og butikker.

Priserne i butikkerne er steget mere end hos indkøberne

1. juli 2020

Priserne i butikkerne er steget mere end hos indkøberne

Forbrugerpriserne er steget dobbelt så meget som producent- og importpriserne i forhold til for små 70 år siden. De seneste femten år er udviklingen dog tilsyneladende vendt, så producent- og importpriserne i den periode er steget mere end forbrugerpriserne.

Det er blevet dyrere at bruge kulturen i Danmark

19. juni 2020

Det er blevet dyrere at bruge kulturen i Danmark

Museer, biografer, teatre og festivaler er alle steget mere i pris end de generelle priser i samfundet.

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kontakt

Prisindeks