Gå til sidens indhold

Kapitalbalance

Danmarks kapitalbalance er danskernes aktiver (tilgodehavender) minus passiver (gæld) over for udlandet.

Introduktion

Kapitalbalancen er i populær tale også kaldet udlandsformuen (eller udlandsgælden, hvis tallet er negativt).

Udlandsgælden må ikke forveksles med den offentlige sektors gæld, der omhandler statens budgetsituation, men er en opgørelse af både det offentlige og privates samlede aktiver og passiver over for udlandet.

Udlandsformuen øges i disse år i takt med, at der ofte er overskud på betalingsbalancens løbende poster, men værdireguleringer af aktier og obligationer får udlandsformuen til at svinge op og ned på kortere sigt.

Hovedtal

Danmarks Nationalbanks logo

Relateret indhold i Kapitalbalance

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Jesper Søgaard Dreesen