Gå til sidens indhold

Barsels­dagpenge

Alle forældre til børn, der har haft bopælsadresse i Danmark i barnets fødselsår eller året efter er medtaget i statistikken. Dage på barselsorlov er talt for fødselsåret og året efter.

Introduktion

Barselsdagpenge udbetaltes indtil udgangen af 2012 af bopælskommunen, men vil fremover blive administreret af Udbetaling Danmark. Barselsdagpenge kan enten udbetales til borgeren eller til dennes arbejdsgiver. Det sidste sker, når arbejdsgiveren betaler løn til en person, der er gået på orlov på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Statistikkens datagrundlag indeholder oplysninger om:

  • hvilken person der har afstedkommet udbetaling af barselsdagpenge
  • barnets cpr nummer
  • hvilken kommune (indtil 2012), der har udbetalt barselsdagpenge
  • hvilken arbejdsgiver eller A-kasse borgeren er tilknyttet
  • på hvilket lovgrundlag der er udbetalt barselsdagpenge
  • udbetalt beløb
  • første fraværsdag
  • sidste fraværsdag, hvis udbetalingen af barselsdagpenge er ophørt

Datagrundlaget for statistikken er data fra KMD, der drifter systemet for administration af barselsdagpenge.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Offentligt forsørgede, 16-64 årige

Offentligt forsørgede dækker over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-64-årige), herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Statistikken omfatter registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv. Med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og barselsdagpenge.

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Dagpengeydelse som sikring ved indtægtstab pga. sygdom, tilskadekomst, fødsel eller adoption. Ordningen omfatter alle erhvervsaktive personer med bopæl og skattepligt i Danmark og består for sygedagpengenes vedkommende dels i en obligatorisk sikring for alle lønmodtagere fra første fraværsdag, dels i en frivillig sikring efter to ugers fravær for selvstændige. Statistikken omhandler alene de tilfælde, hvor kommunen udbetaler dagpenge. Ved sygdom skal private arbejdsgivere normalt udbetale dagpenge til lønmodtagere i de første to uger af fraværsperioden og offentlige arbejdsgivere i hele fraværsperioden.

 

Statistikken for barselsdagpenge og orlov i forbindelse med fødsel og adoption bygger på det samme administrative register som statistikken for sygedagpenge.

 

Notat: Antal ugers mulig barselsorlov for mor og far

Notat: Lovene bag barselsorloven


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Barsels­dagpenge

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Torben Lundsvig