Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Torben Lundsvig
39 17 34 21

tlu@dst.dk

Hent som PDF

Barselsdagpenge

Statistikken Dagpenge ved fødsel belyser brugen af barselloven herunder ligestillingen mellem mødre og fædre. Statistikken er udarbejdet siden 1995, men har i 2017 skiftet datakilde. Siden 2017 kommer data fra ATP/Udbetaling Danmarks it-system til administration af udbetaling af dagpenge i forbindelse med fødsel, adoption, barns sygdom mv.

Indhold

Statistikken opgør årligt en forældreårgangs brug af de rettigheder, barselloven giver dem, og fordelingen af barselsorlov mellem faderen og moderen, samt antallet af personer, dagpengedage og udbetalte beløb i forbindelse med fødsel det pågældende år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikkens datagrundlag beror på et udtræk af aktuelle barselssager i perioden maj 2014 til dato fra ATP/Udbetaling Danmarks administrative it-system, UDDK-Barsel. Udtrækket af barselsdagpengeoplysninger samkøres med et udtræk af forældre fra Befolkningsregisteret samt udtræk fra en række andre af Damarks Statistiks registre, for at belyse en forældreårgangs brug af barselloven.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Dagpenge ved fødsel bruges af ministerier i forbindelse med ligestillingspolitik og af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Statistikken indgår som et vigtigt dataelement vedrørende analyser af den danske arbejdsstyrkes produktivitet (økonomiske modelberegninger), Arbejdsmarkedsregnskabet, statistikker over Offentligt forsørgede og Fraværsstatistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken opgør indberetninger om fødsel eller adoption, der har udløst en bevilling til at få udbetalt dagpenge. Forventningen er, at alle at alle sager indberettes. Der er dog en del sager, der først bliver indberettet lang tid efter slutningen på det år, som sagen vedrører, hvorfor det sidste år ikke er fuldt opdateret. For at få et billede af en forældreårgangs brug af barselloven har det været nødvendigt at samkøre adskillige registre og opstille en algoritme til beregning af forældrene dagpengeret. Der her er risiko for programmeringsfejl, ligesom algoritmereglerne er et valg.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer årligt i marts-april måned året efter referenceåret. Marts-April måned er valgt som kompromiset mellem på den en side at vente på, at alle referenceårets indberetninger er i hus, og på den anden side at statistikken kan være aktuel. På det tidspunkt, hvor offentliggørelse finder sted, vil de nyeste informationer være under tre måneder gamle.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er meget påvirket af lokal dansk lovgivning, hvorfor sammenligning med andres landes tilsvarende statistik er vanskelig. Hertil kommer, at den algoritmeberegning, der afgør om forældrene er berettigede til at holde barselsorlov på dagpenge, og derfor skal indgå i optællingerne med nul dage, såfremt de er berettigede, og der ikke foreligger en registrering, ikke findes tilsvarende i andre lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Barselsdagpenge.

Læs mere om tilgængelighed