Gå til sidens indhold

Benzin og diesel trækker forbrugerprisindekset op

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,0 %
Marts 2020 - marts 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Marts 2020 - marts 2021

Forbruger- og nettoprisindeks marts 2021

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,0 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år. Stigningen er højere end i februar, hvor den årlige stigning var 0,6 pct. Forbrugerprisindekset for marts er fortsat påvirket af COVID-19, da bortfaldet af prisobservationer er større end normalt. For en række brancher har det ikke været muligt at indhente priser, så prisudviklingen er i disse tilfælde blevet estimeret. Det er i høj grad prisændringer inden for transport, herunder særligt prisstigninger for benzin og diesel, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i marts i forhold til måneden før. Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer (kerneinflationen) havde en årsstigning på 0,8 pct. i marts, hvilket er identisk med den årlige stigning måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupperKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bortfald i marts grundet COVID-19-krisen

I marts er bortfaldet af prisobservationer markant større end sædvanligt, hvilket øger usikkerheden. Det har ikke været muligt at indhente godt 10,9 pct. af prisobservationerne i marts herunder i brancher, som har været lukket ned. I disse tilfælde har Danmarks Statistik fulgt anbefalinger fra Eurostat vedrørende estimering af de manglende prisobservationer. Bortfaldet i marts vurderes at have betydning for kvaliteten af det samlede forbrugerprisindeks. Hvis det samlede forbrugerprisindeks beregnes uden medtagelse af de brancher, hvor prisudviklingen er blevet estimeret i marts 2021, er årsstigningen 1,1 pct.

Læs mere på emnesiden om forbrugerprisindekset og COVID-19.

Benzin og diesel, tv og streamingtjenester samt sko trak indekset op

Fra februar til marts steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisændringer på benzin og diesel, tv og streamingtjenester samt sko og andet fodtøj indekset op med 0,19 procentpoint. Modsat trak prisændringer på fødevarer, ikke-elektriske køkkenredskaber samt pakkerejser1 indekset ned med 0,18 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Feb. - mar. 2021

 

 

Mar. 2020 - mar. 2021

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

Forbrugerprisindekset

 

1,0

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin og diesel

2,23

0,10

 

Tobak

2,13

0,52

Tv og streamingtjenester

1,48

0,05

 

Husleje

22,10

0,29

Sko og andet fodtøj

0,77

0,04

 

Benzin og Diesel

2,23

0,26

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Fødevarer

11,34

-0,10

 

Fødevarer

11,34

-0,13

Ikke-elektriske køkkenredskaber

0,36

-0,05

 

Tøj

3,11

-0,12

Pakkerejser1

0,29

-0,03

 

Pakkerejser1

0,29

-0,11

1Prisudviklingen på pakkerejser er blevet estimeret det seneste år herunder den seneste måned.
Kilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Højeste forbrugerprisstigning i næsten to år

I marts 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,0 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning siden april 2019, hvor årsstigningen ligeledes var 1,0 pct. Stigningen i det samlede forbrugerprisindeks er påvirket af højere prisstigninger på både varer og tjenester. I marts 2021 var årsstigningen på varer 0,9 pct. Det er højere end i februar, hvor årsstigningen lå på 0,6 pct. Den højere årlige prisstigning på varer i forhold til måneden før, skyldes i høj grad prisændringer på benzin og diesel. Marts måneds årsstigning på tjenester lå på 1,0 pct., hvilket også er højere end måneden før, hvor årsstigningen var på 0,6 pct. Dette skyldes bl.a. højere priser på tv og streamingtjenester.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenesterKilde: Beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/pris111

Størst prisstigning på tobak det seneste år

Alkoholiske drikkevarer og tobak havde den største årlige prisstigning i marts. Stigningen på 15,0 pct. skyldes primært højere priser på tobak. Kommunikation havde det største årlige prisfald på 4,0 pct., hvilket især skyldes lavere priser på teletjenester.

Højere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Stigningen på 2,0 pct. skyldes højere priser på både tøj og sko. Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer faldt 0,8 pct., hvilket bl.a. skyldes prisfald på brød, kød og sukkervarer.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2020

2021

Ændring

 

Vægte
pr. januar
2021

Mar.

 

Feb.

Mar.

Feb. - mar. 2021

Feb. 2020
- feb. 2021

Mar. 2020
- mar. 2021

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

103,3

104,2

104,3

0,1

0,6

1,0

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

12,87

105,3

105,0

104,2

-0,8

0,1

-1,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,83

103,0

118,9

118,4

-0,4

15,4

15,0

Beklædning og fodtøj

3,89

94,8

90,1

91,9

2,0

-0,7

-3,1

Boligbenyttelse, el og varme

30,6

104,6

106,0

106,0

0,0

1,2

1,3

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

6,09

97,0

95,1

94,8

-0,3

-2,6

-2,3

Sundhed

3,19

104,2

104,8

104,4

-0,4

0,3

0,2

Transport

11,33

101,5

103,5

104,2

0,7

-0,2

2,7

Kommunikation

2,06

84,2

80,8

80,8

0,0

-4,5

-4,0

Fritid og kultur

10,53

105,2

104,3

104,8

0,5

-2,2

-0,4

Uddannelse

0,97

113,1

117,0

117,0

0,0

3,4

3,4

Restauranter og hoteller

4,78

106,5

107,4

107,7

0,3

1,2

1,1

Andre varer og tjenester

9,85

106,1

107,5

107,4

-0,1

1,3

1,2

Varer

50,04

98,9

99,7

99,8

0,1

0,6

0,9

Tjenester

49,96

107,4

108,5

108,5

0,0

0,6

1,0

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,79

103,8

104,7

104,6

-0,1

0,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

103,9

104,4

104,4

0,0

0,1

0,5

HICP i alt

102,7

103,5

103,6

0,1

0,5

0,9

HICP-CT i alt

103,1

103,3

103,4

0,1

-0,1

0,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris111, pris114, pris117 og pris118

Forbrugerprisindekset, årlig stigning
+1,0 %
Marts 2020 - marts 2021
Kerneinflationen i Danmark
(Forbrugerprisindekset eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,8 %
Marts 2020 - marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2021 - Nr. 131

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation