Gå til sidens indhold

Huslejeundersøgelsen

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Martin Birger Larsen
39 17 34 59

mbl@dst.dk

Hent som PDF

Huslejeundersøgelsen

Formålet med statistikken Huslejeundersøgelsen er at måle udviklingen i huslejen på lejeboliger. Statistikken indgår i forbrugerprisindekset og anvendes som indiokator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter. Undersøgelsen har været udarbejdet siden slutningen af 1950'erne.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af huslejeudviklingen og indeholder oplysninger om huslejeudviklingen før og efter boligstøtte. Til brug for forbrugerprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning før boligstøtte. Til brug for nettoprisindekset måles den gennemsnitlige huslejestigning efter boligstøtte.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Huslejeundersøgelsen er baseret på en stikprøve på ca. 1.700 privatejede lejeboliger udlejet til husholdninger samt andelsboliger, der afspejler populationen af alle lejeboliger og andelsboliger, der ikke er almene. Huslejeudviklingen for de almene lejeboliger er baseret på administrative data fra Landsbyggefonden og dækker således hele populationen af almene lejeboliger. Almene lejeboliger og privatejede lejeboliger sammen med andelsboliger udgør hver især ca. halvdelen af det samlede lejeboligmarked.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med Huslejeundersøgelsen er at måle udviklingen i huslejen for lejeboliger.

Huslejeundersøgelsen anvendes primært til beregning af delindeks for huslejeudviklingen i forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Huslejeudviklingen anvendes som indikator for prisudviklingen på lejeboliger og til regulering af huslejekontrakter.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er ikke muligt at kvantificere usikkerheden i huslejeundersøgelsen, da stikprøven bag ikke er trukket simpelt tilfældigt. Men for de almene lejeboliger er statistikken baseret på populationen af lejeboliger, hvorfor der her ikke er stikprøveusikkerhed. For de private lejeboliger består stikprøven på ca. 1.700 lejeboliger ud af en population på ca. 500.000 lejeboliger, så her er der stikprøveusikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Forbrugerprisindekset inkl. huslejeindekset offentliggøres den 10. eller første hverdag herefter, i måneden efter indsamlingsmåneden.

Statistikken publiceres uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Opgørelsen er udarbejdet på en ensartet måde siden 1982. Huslejeundersøgelsen er direkte sammenligneligt med tilsvarende huslejeindeks fra andre landes EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Tal for huslejeundersøglesen kan findes i statistikbanken under gruppe 04.1-2 under hhv. forbrugerprisindekset, nettoprisindekset og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).

Læs mere om tilgængelighed