Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Leif Hoffmann
39 17 34 96

lhf@dst.dk

Hent som PDF

Vand og spildevand

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik samt i Statistikbanken. Vand og spildevand vil indgå i kommende publikationer fra Danmarks Statistik om det grønne nationalregnskab.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Vand og spildevand vil indgå i kommende publikationer fra Danmarks Statistik om det grønne nationalregnskab.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Vand og spildevand i følgende tabeller:

  • VANDIND: Indvinding af vand efter område, vandtype, indvindingskategori og tid
  • VANDRG1: Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche, vandtype og tid
  • VANDRG2: Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche, vandtype og tid
  • VANDRG3: Forbrug af vand (Monetært vandregnskab) efter branche, enhed og tid
  • VANDUD: Spildevandsudledning efter område, udledning, anlægstype og tid
  • VANDRG4: Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab) efter branche, udledning og tid
  • VANDRG5: Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab) efter branche, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata er ikke tilgængelige for forskere.

Anden tilgængelighed

Jupiter databasen er tilgængelig hos GEUS. Punktkildedata vedrørende spildevand kan findes hos Miljøstyrelsen. Oplysninger om priser findes hos DANVA.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Det har ikke været nødvendigt med specifikke tiltag for at sikre diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Danmarks Statistik har ikke offentliggjort yderligere dokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.