Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Leif Hoffmann
39 17 34 96

lhf@dst.dk

Hent som PDF

Vand og spildevand

Vand og spildevand er opgjort med samme kilder og metoder for hele den dækkede periode (2010-). FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber (grønne nationalregnskaber), SEEA 2012, er fulgt og det er derfor muligt at sammenligne med andre landes vandregnskaber, når de også er lavet efter denne standard.

International sammenlignelighed

Vandregnskabet opstilles i henhold til SEEA 2012, FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber, og er dermed sammenligneligt med andre landes vandregnskaber (water accounts), der også bruger SEEA 2012.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er fuldt sammenlignelig over tid for perioden siden 2010, som er startåret for den nuværende statistik.

Danmarks Statistik har også for perioden 1995-2005 lavet vandstatistik og vandregnskab. De tidligere serier er kun delvis sammenlignelige med den nuværende - dels er branchegrupperingen ændret, dels er der sket ændringer i kildegrundlag og metoder.

Sammenhæng med anden statistik

Det branchefordelte vand- og spildevandsregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab og opstilles efter retningslinjer og klassifikationer der sikrer konsistens med nationalregnskabets tilsvarende brancher. Tallene er derfor velegnede til at sammenholde med tal fra øvrige dele af det grønne nationalregnskab (fx udslip til luft, affald, energiforbrug) og tal fra nationalregnskabet (fx produktionsværdi, bruttoværditilvækst), fx så en branches økonomiske betydning sammenholdes med dens miljømæssige påvirkninger.

Intern konsistens

Fuld intern konsistens.