Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Standardberegnet Lønindeks

Det standardberegnede lønindeks adskiller sig fra det implicitte lønindeks, ved at være et prisindeks, der måler udvikling i gennemsnitstimelønnen, der i langt mindre grad er påvirket af underliggende strukturelle effekter, forårsaget af mængde- og kvalitetsændringer af lønmodtagerne.

Statistikken er især relevant for private virksomheder og organisationer, samt ministerier og andre offentlige institutioner, som vil have en indikator for den reelle lønudvikling til analyser, kontraktreguleringer osv.

Brugerbehov

De to lønindeks, det standardberegnede og det implicitte lønindeks, følges og bruges af flere typer af eksterne brugere, både nationalt og internationalt. De største og vigtigste brugere er lønmodtagerorganisationer, ministerier og styrelser, som bl.a. bruger indeksene til analyse af konjunkturer, lønpres, internationale sammenligninger osv.

Lønindeksene anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer, overenskomstforhandlinger o.l. Derudover udgør også journalister en vigtig brugergruppe.

Brugertilfredshed

Det standardberegnede lønindeks er blevet udviklet som et resultat af efterspørgsel fra flere brugere i Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik, hvor de mest centrale brugere er repræsenterede. Størstedelen af kontaktudvalget har desuden været med i følgegruppen til projektet hvor statistikken blev udviklet, og havde på denne måde mulighed for at bidrage med input igennem hele processen. Dette har været med til at bidrage til, at statistikken opfylder de brugerbehov der er blandt de største brugere.

Brugertilfredsheden blandt disse brugere bliver løbende afdækket i forbindelse med de halvårlige kontaktudvalgsmøder for løn- og fraværsstatistik. Dagsorden, referat og bilag fra disse møder kan hentes på hjemmesiden for Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik.

Fuldstændighed af data

Der foreligger ingen specifik EU-forordning eller anden guideline for udarbejdelse af det standardberegnede lønindeks.

Statistikken er dog baseret på det samme datagrundlag som indsamles og bruges til at beregne det kvartalsvise arbejdsomkostningsindeks, som leveres til Eurostat hvert kvartal (Labour Cost Index, LCI).

Det betyder, at der fx ikke indsamles data for virksomheder inden for branchen landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri (se afsnit Kilder).

Der er brancher, der ikke offentliggøres pga. diskretionering, dels som følge af at der er tale om en stikprøveundersøgelse eller fordi den specifikke aktivitet ikke forekommer i Danmark. Det gælder fx branchegrupperne B råstofindvinding og E vandforsyning og renovation.