Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

International organisering og outsourcing

Undersøgelsen af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing er en undersøgelse, der er gennemført med nogle års mellemrum. Den belyser virksomhedernes engagement i globale værdikæder og international sourcing. Undersøgelsen belyser ud over virksomhedernes internationale sourcing, også spørgsmål om virksomhedernes hjemlige outsourcing, fordeling af de ansatte efter forretningsfunktioner, motiver og barrierer for international sourcing samt flytning af virksomhedernes aktiviteter fra udlandet til Danmark.

Indholdsbeskrivelse

Undersøgelsen af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Tallene er baseret på indsamling af oplysninger fra 3.200 virksomheder. Undersøgelsen er en del af et større europæisk projekt, delvist finansieret af Eurostat, med det formål at belyse virksomhedernes engagement i globale værdikæder og international sourcing. Undersøgelsen er en delvis gentagelse af tidligere undersøgelser offentliggjort i 2007 og 2012 og omfatter, udover spørgsmål om virksomhedernes internationale sourcing, også spørgsmål om virksomhedernes hjemlige outsourcing, fordeling af de ansatte efter forretningsfunktioner, motiver og barrierer for international sourcing samt flytning af virksomhedernes aktiviteter fra udlandet til Danmark.

Grupperinger og klassifikationer

Dansk Branchekode DB07.

Sektordækning

Statistikken dækker de private byerhverv. dvs. DB07 koderne 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-75 og 77-82.

Begreber og definitioner

Flytning af aktiviteter til Danmark: • Omfatter hel eller delvis flytning til Danmark af forretningsaktiviteter (kerneaktivitet eller hjælpefunktioner), der i udgangspunktet udføres i udlandet. • Aktiviteten kan flyttes fra udenlandske datterselskaber eller andre virksomheder i eller uden for koncernen i udlandet. • Aktiviteten kan flyttes til virksomheden selv eller til andre virksomheder i eller uden for koncernen i Danmark. • Flytning af aktiviteter til Danmark omfatter også tilbagesourcing (se nedenfor), men er ikke begrænset til denne type flytning. • Omfatter ikke øget aktivitet, hvor der ikke er ale om en flytning af eksisterende aktivitet.

Kernefunktion: Virksomhedens kernefunktion er den produktion af varer eller serviceydelser, der er bestemt til markedet, og som udgør virksomhedens primære funktion. Kernefunktionen svarer i de fleste tilfælde til virksomhedens branche.

Hjælpefunktioner: Hjælpefunktioner understøtter virksomhedens kerneaktivitet og skaber i sig selv ikke omsætning ved direkte afsætning på markedet. Følgende hjælpefunktioner specificeret i undersøgelsen:

 • Distribution og logistik: Transporttjenester, lagertjenester og ordrehåndtering.
 • Marketing, salg og after sales service, inkl. help desk og call center: Markedsføring, annoncering, telemarketing og after sales service samt call center aktiviteter.
 • It-drift og telekommunikation: Hardware- og software-tjenester, herunder tilpasning af software, databehandling og databasetjenester og reparation og vedligeholdelse, webdesign og andre datarelaterede tjenester og informationstjenester.
 • Administrative og management funktioner: Juridiske tjenester, bogføring, revision, efteruddannelse, lønadministration og finansielle forsikringsordninger.
 • Ingeniøropgaver og anden teknisk service: Ingeniøropgaver og anden teknisk service, teknisk afprøvning, analyser og certificering. Omfatter også designopgaver.
 • Forskning og udvikling: Forskning og eksperimentel udvikling, herunder softwareudvikling.

Højt kvalificerede job: Højt kvalificerede job omfatter job, som kræver personale, der kan udføre specialistfunktioner. Det er fx akademiske job, chefstillinger og tekniske job. Disse job kræver normalt videregående uddannelse.

National outsourcing: Omfatter hel eller delvis flytning af forretningsaktiviteter (kerneaktivitet eller hjælpefunktioner), der i udgangspunktet udføres internt i virksomheden selv i Danmark. Outsourcing kan foregå til virksomheder inden for koncernen eller til andre (eksterne) virksomheder i Danmark. Omfatter ikke øget aktivitet i andre virksomheder, hvor der ikke er tale om en flytning af eksisterende aktivitet fra virksomheden

International outsourcing: Omfatter hel eller delvis udflytning af forretningsaktiviteter (kerneaktivitet eller hjælpefunktioner), der i udgangspunktet udføres i Danmark. Bemærk at outsourcing til udlandet både omfatter flytning af aktiviteter, der i udgangspunktet udføres internt i virksomheden selv, og flytning af aktiviteter som virksomheden tidligere har outsourcet til andre virksomheder i Danmark. Outsourcing kan foregå til virksomheder inden for koncernen eller til andre (eksterne) virksomheder i udlandet. Omfatter ikke øget aktivitet i andre virksomheder, hvor der ikke er tale om en flytning af eksisterende aktivitet.

Tilbagesourcing: Tilbagesourcing omfatter hel eller delvis flytning af forretningsaktiviteter til Danmark, der tidligere er blevet outsourcet til udlandet af en virksomhed i Danmark.

Enheder

Juridiske enheder

Population

Undersøgelsen dækker samtlige virksomheder med 50+ ansatte i de private byerhverv, dvs DB07 koderne 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-75 og 77-82. Målpopulationen er således virksomheder i de private byerhverv med 50 eller flere ansatte. Derudover indgår samtlige virksomheder inden for industri og videnservice med 20-49 ansatte som led i et nationalt projekt.

Geografisk dækning

Danmark samt for visse spørgsmål følgende:

 • Gamle EU-lande (ekskl. Danmark): Belgien, England, Finland, Frankrig, Grækenland, - Holland (Nederlandene), Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig
 • Nye EU-lande: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
 • Andre lande i Europa: Schweiz, Norge, Tyrkiet, Rusland, Hviderusland, Ukraine og Balkan
 • USA & Canada
 • Syd- og Mellemamerika: Inkl. Mexico
 • Kina
 • Indien
 • Andre lande i Asien & Oceanien: Inkl. Japan, Korea, Vietnam mv. og Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
 • Resten af verden: Øvrige lande ikke omfattet ovenfor, inkl. Afrika og Mellemøsten.

Tidsperiode

2014-2016 samt status ultimo 2016

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal job, antal ansatte, antal virksomheder

Referencetid

Undersøgelsen dækker perioden 2014-2016. Hvor der indgår øjebliks-oplysninger, eksempelvis fordelingen af ansatte i den danske virksomhed på funktioner, er der spurgt til udgangen af 2016.

Hyppighed

Statistikken er indsamlet tre gange, for perioderne 2014-2016, 2009-2011 og 2001-2006.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik. Der er ingen EU-regulering. Undersøgelsen er en ad hoc undersøgelse i Eurostat regi.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke opgjort.

Øvrige oplysninger

Øvrige informationer kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik