Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Christian Gysting
39 17 36 65

cgy@dst.dk

Hent som PDF

Fast realkapital

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Økonomi.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev til og med 2015 offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

  • "Statistiske Efterretninger: Nationalregnskab og betalingsbalance"
  • Årbøger: "Statistisk Årbog" til og med 2017, "Statistisk Tiårsoversigt" og "Nationalregnskabsstatistik": Se mere her.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

  • NABK10: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche, prisenhed og tid
  • NABK19: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche, prisenhed og tid
  • NASK: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver, efter beholdning / strøm, aktiv, sektor og tid
  • NABK36: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche, prisenhed og tid
  • NABK69: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche, prisenhed og tid
  • NAHK: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver efter beholdning / strøm, aktiv, prisenhed og tid

Mere overordnet, følg links herunder:

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet lagres elektronisk. Der kan mod betaling i visse tilfælde stilles mere detaljeret materiale til rådighed.

Anden tilgængelighed

Intern leverance til ADAM: Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der er ikke offentliggjort separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.