Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Christian Gysting
39 17 36 65

cgy@dst.dk

Hent som PDF

Fast realkapital

Som talgrundlag for alle der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold rækkende fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed over brancheorganisationers lignende anvendelse, til den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugerne. Dette gøres gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, når brugere tager direkte kontakt til Nationalregnskabet og gennem internationale fora.

Brugerbehov

Fast realkapital benyttes som datagrundlag til analyse af samfundsøkonomiske forhold generelt samt produktionsfunktioner, produktivitetsanalyser og formueforhold i særdeleshed. Brugerne er fortrinsvis forskere, økonomiske ministerier og interesseorganisationer.

Brugertilfredshed

Se Brugerudvalg for Økonomisk Statistik.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskabet lever op til følgende forordninger:

Europaparlamentes Og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1). EU, se mere her. ESA2010, se mere her.