Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Christian Gysting
39 17 36 65

cgy@dst.dk

Hent som PDF

Fast realkapital

Opgørelsen af fast realkapital er i overensstemmelse med de erhvervsfordelte investeringsserier, hvilket sikrer konsistens med det øvrige nationalregnskab.

Kilder

Kilderne til beregning af fast realkapital består af en række registre og primærstatistikker, der indeholder beholdningsoplysninger, enhedsværdier samt investeringsoplysninger. Blandt sådanne registre og statistikker kan nævnes:

 • BBR-registret
 • Motorregistret
 • Skibsregistret
 • Flyregistret
 • Registret for rullende materiel
 • Ejendomsregistret

Kilder i Danmarks Statistik:

 • Erhvervsregistret
 • Nationalregnskabets investeringer (erhvervsfordelte og sektorfordelte)
 • Varestatistikken
 • Udenrigshandelsstatistikken
 • Landbrugsstatistikken
 • Statistikken for offentlige virksomheder
 • Engrosprisindekset
 • Byggeomkostningsindekset

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Ikke relevant for denne statistik.

Datavalidering

I nationalregnskabet foretages der en datavalideringen af primærkilderne. Beholdningsopgørelserne afstemmes i forhold til erhvervsfordelte investeringsserier, hvilket sikre konsistens med det øvrige nationalregnskab. Tilslut foretages der en makro vurdering af fast realkapital outputs.

Databehandling

Bygninger samt transportmidler er helt eller delvist beregnet som direkte beholdningsopgørelser ud fra registeroplysninger, hvilket anses for at være den mest sikre opgørelsesmetode. Da bygninger og transportmidler samtidig udgør langt størstedelen af den samlede beholdning af fast realkapital, betyder det, at usikkerheden omkring opgørelsen er væsentligt reduceret. De øvrige arter er beregnet med brug af PIM metoden.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.