Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Asbjørn Hviid Mikkelsen
3917 3732

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsdemografi

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Erhvervsdemografi.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Erhvervsdemografi.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • DEMO1: Erhvervsdemografi efter branche (DB07 127-grp), status, enhed og tid
  • DEMO3: Erhvervsdemografi efter branche (DB07 19-grp), omsætning og eksport og tid
  • DEMO4: Erhvervsdemografi efter region, branche (DB07 10-grp), enhed og tid
  • DEMO5: Erhvervsdemografi efter ejerform, enhed og tid
  • DEMO6: Erhvervsdemografi efter branche (DB07 10-grp), enhed, start år og tid
  • DEMO8: Erhvervsdemografi efter firmastørrelse (fuldtidsansatte), enhed og tid
  • DEMO9: Erhvervsdemografi efter kommune, enhed og tid

  • FDEMO4: foreløbig erhvervsdemografi efter region, branche (DB07 10-grp), enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger.

Forespørgsler og bestilling foretages ved at skrive til den statistikansvarlige.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse og ved levering af skræddersyede opgaver udføres der en såkaldt diskretioneringstest af data. Diskretioneringstesten foretages på baggrund af to kriterier:

  1. Antalskriteriet: Hvis én datacelle indeholder mindre end 3 observationer (Firmaer) kan beskæftigelses- og regnskabsoplysninger ikke offentliggøres
  2. Dominanskriteriet: Hvis én eller to observationer (firmaer) indeholdt i én datacelle alene eller tilsammen udgør en vis procentdel af den samlede celles omsætning, kan omsætningen samt andre regnskabsoplysninger for denne gruppe ikke offentliggøres.

Reference til metodedokumenter

Se Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.