Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Asbjørn Hviid Mikkelsen
3917 3732

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsdemografi

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer, samt antallet af fuldtidsbeskæftigede og omsætning. Statistikken opdeles efter branche, ejerform og geografisk beliggenhed. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere følges reelt nye firmaer i en periode på op til fem år. Der offentliggøres oplysninger om virksomhedernes beskæftigelse og omsætning.

Grupperinger og klassifikationer

I Danmark offentliggøres resultater med fordeling på brancher, danske regioner og størrelsesgrupper. Resultater til Eurostat fordeles på den internationale branchenomenklatur, NACE Rev. 2.

Sektordækning

Statistikken dækker alle brancher (sektorer).

Begreber og definitioner

Reelt nyt firma: Ved fastlæggelsen af reelt nye firmaer tages der udgangspunkt i nyregistrerede juridiske enheder i Det Centrale VirksomhedsRegister (CVR). Nogle enheder bliver registreret med forsinkelse. De indgår som nye det år, de registreres. Endvidere medtages enheder, der er registreret tidligere - men med så lille aktivitet, at de ikke blev betragtet som reelt aktive på det tidspunkt - hvis de i tællingsåret får en aktivitet, så de nu betragtes som reelt aktive.

Alle nye enheder er ikke reelt nye. Der frasorteres

  • genstartede enheder,
  • enheder, der er nye som følge af afgivelse af arbejdssteder til andre firmaer, og
  • enheder, der er nye som følge af modtagelse af arbejdssteder fra andre firmaer.

Endelig frasorteres enheder, der ikke kan betragtes som reelt aktive, fordi de har for lille aktivitet.

Reelt ophørt firma: Et firma anses for at være ophørt, hvis dets CVR nummer stopper med at eksistere, eller dets aktivitet falder under den såkaldte bagatelgrænse, uden at være overført eller overgået til en anden firmaaktivitet eller ejer. Hvis firmaet reaktiveres op til 2 år efter det ophørte, anses det ikke for at være ophørt i tællingsåret for ophør.

Enheder

Statistikken opgøres på firmaniveau.

Population

Antallet af nye og døde firmaer, samt overlevende op til 5 år gamle

Geografisk dækning

Statistikken dækker hele Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2001 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal firmaer.

Referencetid

01-01-2022 - 31-12-2022

Hyppighed

Statistikken opgøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data leveres til EU på basis af bestemmelser i den reviderede forordning om strukturel erhvervsstatistik, Rådsforordning nr. 295/2008 (Anneks IX).

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.