Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Ejendomssalg offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Detaljerede tal kan findes i Statistikbanken og i Betalingsdatabanken. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Ejendomssalg offentliggøres månedlig i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Informationer om Ejendomssalg indgår i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken havde sin egen årlige publikation fra 1923 til 1983, dog ikke i perioden 1937-1950.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under enmet Ejendomssalg.

Månedlige opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ13: Ejendomssalg efter region, ejendomskategori og nøgletal og tid
 • EJ14: Prisindeks for ejendomssalg efter region, ejendomskategori og enhed

Kvartalsvise opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ5: Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og enhed
 • EJ55: Prisindeks for ejendomssalg efter område, ejendomskategori og enhed
 • EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg, almindelig fri handel efter region, ejendomskategori og enhed
 • EJEN77: Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
 • EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) efter urbaniseringsgrad og udgiftstype

Årlige opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ6: Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og enhed
 • EJ66: Prisindeks for ejendomssalg efter område, ejendomskategori og enhed
 • EJEN88: Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
 • EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder efter salg og indeks og ejendomskategori

Derudover stilles følgende tabeller til rådighed mod betaling i Betalingsdatabanken:

 • EJS10: Nøgletal efter kommune (kvartalsvis)
 • EJS20: Nøgletal efter kommune (årligt)
 • EJS30: Nøgletal efter postnummer (kvartalsvis)
 • EJS40: Nøgletal efter postnummer (årligt)
 • EJS50: Prisindeks for udvalgte erhvervskategorier og grunde

Adgang til mikrodata

Der gives adgang til Danmarks Statistiks registre for ejendomssalg igennem Forskningsservice. Datagrundlaget går tilbage til 1992. Læs dokumentation af højkvalitetsvariable her: højkvalitetsvariable

Detaljerede oplysninger om enkelte ejendomme kan findes hos den offentlige informationsserver på hjemmesiden http://www.OIS.DK.

Anden tilgængelighed

Der er mulighed for at købe skræddersyede løsninger, med flere detaljer om salget af ejendomme i Danmark, end det der normalt offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Til denne statistik findes følgende metodenotater:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.