Gå til sidens indhold

Individhenførbare udgifter

Indberet via IDEP.web: 

Start indberetning

Indberet via system til system-løsning

Hvis I forventer at sende data til os via jeres økonomisystem, så kontakt jeres leverandør af systemet for at sikre jer, at det er sat op og kan sende data ind til os. Vi er klar til at modtage jeres data nu via system til system-løsningen. System til system-løsningen foregår ikke via virk.dk eller IDEP.web, men i stedet via leverancer på FTP.

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er blevet rykket til 16. maj 2022 (den var tidligere 15. april).

 

Databekendtgørelse

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, så kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning. Følg links til retsinformation her:

Gældende bekendtgørelse

Varslet bekendtgørelse

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, så kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger. Når en bekendtgørelse er offentliggjort, kaldes den for Den Gældende på Retsinformation. Det er den, systemleverandører skal forholde sig til, når systemerne skal opdateres, så de er klar til at håndtere eventuelle ændringer, når bekendtgørelsen bliver aktuel. Samtidig med at den kommende bekendtgørelse offentliggøres, bliver den aktuelle, som kommunerne skal forholde sig til i deres indberetning af data på det sociale område, stemplet Historisk.

Varslingen af ændringer til den aktuelle bekendtgørelse vil blive foretaget via denne side:

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Herfra er det også muligt at tilgå den kommende bekendtgørelse med ændringsmarkeringer.

Kontakt

Kontakt individudgifter@dst.dk eller på fællesnummer: 39 17 32 50

I kan også kontakte os via www.dst.dk/sos.

Om statistikken

Formål og anvendelse

Statistikken skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget om udgifter for forskellige grupper af borgere, der modtager indsatser efter serviceloven.

Alle oplysninger behandles fortroligt og anvendes udelukkende til statistiske formål. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, men jeres indberetning er vigtig for at sikre god statistik.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist