Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel med tjenester

Tjenester omfatter alt, som ikke er håndgribelige varer, dvs. fx transporttjenester.
Søtransport er den suverænt største tjeneste i udenrigshandlen med tjenester, både som import og eksport.

Introduktion

Oplysninger om handel med tjenester indsamles primært af Danmarks Statistik direkte fra virksomhederne både månedligt og årligt. Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre kilder, navnlig vedrørende rejser, hvor eksporten opgøres i samarbejde med VisitDenmark.

Statistikken over udenrigshandel med tjenester offentliggøres hvert kvartal fordelt på udvalgte lande og tjenestegrupper. Statistikken på årsbasis er mere detaljeret og fordeles på alle verdens lande og 50 tjenestekategorier.

Dokumentation

Læs mere om opgørelsen af udenrigshandel med tjenester

Lovgivning

Udenrigshandel med tjenester udarbejdes på baggrund af:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, med tilhørende kommissions forordninger:
    • Kommissionens forordning (EF) Nr. 601/2006 af 18. april 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 for så vidt angår formatet og proceduren for fremsendelse af data
    • Kommissionens forordning (EF) Nr. 1055/2008 af 27. oktober 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik
    • Kommissionens forordning (EU) Nr. 1227/2010 af 20. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1055/2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 for så vidt angår kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik
  • Lov om Danmarks Statistik (§ 9a og § 10)

 

Tjenestegrupperinger i Statistikbanken

Udenrigshandel med tjenester offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik på følgende tjenestegrupper:

Søtransport
Lufttransport
Anden transport
Rejser
Forsikrings- og finansielle tjenester
Data- og kommunikationstjenester
Royalties og licenser
Andre forretningstjenester

I Statistikbanken findes der yderligere detaljeringsniveauer. Statistikken fordelt på år (www.statistikbanken.dk/UHT6) er mere detaljeret end opgørelsen fordelt på kvartaler (www.statistikbanken.dk/UHT3) - se grupperingerne her:

 

Lande i Statistikbanken

Udenrigshandel med tjenester offentliggøres ligeledes i Nyt fra Danmarks Statistik på følgende lande:

EU-lande i alt
Tyskland
Sverige
Storbritannien

Ikke-EU-lande i alt
Kina
Norge

I Statistikbanken findes der yderligere detaljeringsniveauer. Statistikken fordelt på år (www.statistikbanken.dk/UHT6) er mere detaljeret end opgørelsen fordelt på kvartaler (www.statistikbanken.dk/UHT3)


Justeringer af tidligere offentliggjorte tal

Udenrigshandel med tjenester revideres hver måned og justerede tal for tidligere måneder offentliggøres samtidig med tal for den seneste måned. Ved offentliggørelsen i oktober afsluttes justeringerne af det foregående år. Året efter i oktober justeres året igen, mens den endelige version af statistikken offentliggøres efter yderligere et år og samtidig med at nationalregnskabsopgørelsen for det pågældende års afsluttes. Herefter ændres statistikken kun i sjældne tilfælde.


Revision af nationalregnskab

Nationalregnskab, offentlige finanser og betalingsbalance blev revideret i september 2014.

Læs om overgangen til nationalregnskabssystemet ESA 2010.

Revision 2014 


Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Udenrigs­handel med tjenester

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Økonomisk globalisering

Globalisering

Danmarks Statistik deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af globalisering.

Økonomisk globalisering

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Kontakt

Mads Møller Liedig