Gå til sidens indhold

Informations­samfundet

Statistikken om informationssamfundet er dækket af to undersøgelser: "It-anvendelse i befolkningen" og "It-anvendelse i virksomheder". Dertil kommer undersøgelsen "It-udgifter i danske virksomheder".

Introduktion

Ældre med it og barn med avis - Informationssamfundet - Danmarks Statistik

Danmark er et informationssamfund. Digital behandling af information har fået en central placering i alle dele af samfundet, muliggjort ved nye teknologier og standarder. It er en afgørende drivkraft for produktivitet og innovation, men spiller også en stor rolle i det sociale liv.

Disse aspekter behandles i statistikkerne og publikationerne om informationssamfundet. Statistikkerne afspejler den løbende teknologiske udvikling, og årligt sker der store udskiftninger i indholdet.

Statistikkerne er EU-harmoniserede, hvorfor der er mulighed for internationale sammenligninger.

Statistikken "It-anvendelse i den offentlige sektor" laves ikke mere. Den udkom sidste gang den 29. februar 2012.

Se også statistikken It-udgifter i virksomheder

samt statistikken It-servicevirksomhed.

Nyt

Seneste nyt om Informationssamfundet

75.000 nye e-handlende ældre på to år

28. juli 2021

75.000 nye e-handlende ældre på to år

Hovedparten i befolkningen i alderen 16-74 år handler online inden for en tremånedersperiode. I 2019 var andelen 74 pct., hvilket i 2021 var steget til 82 pct., en stigning på 8 procentpoint på to år.

Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i befolkningen'


COVID-19 fremrykker investeringer i digitalisering

25. juni 2021

COVID-19 fremrykker investeringer i digitalisering

To ud af fem virksomheder med mindst 100 ansatte har fremrykket investeringer i digitalisering som følge af COVID-19-krisen.

Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i virksomheder'


Halvdelen har oplevet it-sikkerhedsproblemer

22. oktober 2020

Halvdelen har oplevet it-sikkerhedsproblemer

Halvdelen (47 pct.) af befolkningen mellem 16 og 89 år har oplevet sikkerhedsproblemer ved aktiviteter online i form af falske e-mails, bedrageri, hacking eller identitetstyveri.

Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i befolkningen'


Danske hjem bliver mere intelligente

8. oktober 2020

Danske hjem bliver mere intelligente

1,5 mio. borgere anvender 'smart home'-produkter i 2020. Det svarer til hver tredje person eller 36 pct. af de 16-74 årige. I 2019 inkluderede undersøgelsen spørgsmål om om anvendelse af intelligente produkter.

Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i befolkningen'


Flertallet af virksomheder brugte avanceret it

3. september 2020

Flertallet af virksomheder brugte avanceret it

54 pct. af virksomheder med mindst ti ansatte brugte én eller flere af de avancerede teknologier, som indgik i årets undersøgelse om It-anvendelse i virksomheder.

Tabeller i Statistikbanken om 'It-anvendelse i virksomheder'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Danske virksomheder er i EU´s digitale top

19. februar 2019

Danske virksomheder er i EU´s digitale top

Virksomhedernes brug af teknologi er en væsentlig faktor for deres konkurrenceevne. Mens de danske virksomheder ligger højt på EU's digitaliseringsindeks, som måler anvendelsen af de basale IT-teknologier, har Danmark ikke samme førerposition, når det gælder brugen af en række mere avancerede teknologier, som ikke indgår i EU's digitaliseringsindeks.

Publikationer

It-anvendelse i virksomheder 2017

It-anvendelse i virksomheder 2017

I publikationen beskrives virksomhedernes it-anvendelse i bred forstand. I årets undersøgelse er der specielt fokus på anvendelsen af avancerede teknologier i danske virksomheder, der varierer på tværs af brancher.

Resultaterne fra undersøgelsen om virksomhedernes it-anvendelse i 2017 viste blandt andet, at der har været fremdrift i danske virksomheders digitalisering. Adgang til hurtigt internet, mobilt bredbånd og brug af sociale medier udbredte sig med stor hastighed.
It-anvendelse i virksomheder - EU-sammenligninger 2016

It-anvendelse i virksomheder - EU-sammenligninger 2016

Publikationen beskriver og sammenligner it-anvendelsen i virksomheder i en række europæiske lande. Dansk erhvervsliv har taget informationsteknologien til sig og er førende i EU indenfor områder som sociale medier, e-salg, hurtigt internet, hjemmesidebrug, mobilt bredbånd og Cloud Computing, som er it-services, der benyttes over internettet. Det viser Danmarks Statistiks publikation It-anvendelse i virksomheder – EU-sammenligninger 2016 , der udkommer i dag.
It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 2016

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 2016

I publikationen beskrives europæernes anvendelse af it i bred forstand, herunder udbredelse og anvendelse af internet.

I år er der et særligt fokus på it-sikkerhed - et emne, som belyses i publikationens sidste afsnit. Afsnittet belyser to hovedemner: Deling og beskyttelse af personlige oplysninger.

Publikationen viser, at Danmark fortsat ligger i toppen af EU, når der handler om borgernes it-anvendelse. Det gælder blandt andet digital selvbetjening, internetkøb, brug af netbank og sociale netværkstjenester.
It-anvendelse i befolkningen 2020

It-anvendelse i befolkningen 2020

It spiller en stadig større rolle i danskernes arbejds- og privatliv. Publikationen tegner et billede af den digitaliserede hverdag og zoomer ind på it-anvendelse i privatlivet. Publikationen beskriver blandt andet, hvilke enheder, danskerne anvender til at gå på nettet, hvordan danskerne kommunikerer med det offentlige online og klikker varer i e-kurven.
It-anvendelse i den offentlige sektor 2011

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011Publikationen belyser den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand ud fra en undersøgelse besvaret af it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner.

Undersøgelsen måler såvel den offentlige sektors brug af it i kontakten med borgere og virksomheder som myndighedernes interne anvendelse af it. Den viser omfanget og betydningen af digitalisering, men også barriererne.


Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011Publikationen har til formål at undersøge udbredelsen af energirigtig adfærd i forbindelse med borgernes brug af it.

Bruger vi mere strøm end nødvendigt, når vi bruger computeren? Tager vi hensyn til miljøet, og vælger vi miljøvenlige produkter, når vi køber nyt it-udstyr?

Bag tallene

Pandemien har sat skub i ældres nethandel

17. september 2020

Pandemien har sat skub i ældres nethandel

Covid-19 har givet et ekstra rygstød til nethandlen, som allerede i mange år har set opadgående tendens. Stigningen er blandt andet båret frem af ældre danskeres øgede nethandel under pandemien.

Flere danskere deltager i online-demokrati

11. marts 2020

Flere danskere deltager i online-demokrati

Hver syvende dansker svarer i en ny undersøgelse, at de har brugt internettet til at deltage i demokratiske handlinger, såsom afstemninger, høringer eller underskriftsindsamlinger.

Rekordmange danskere handler på nettet, men flere oplever problemer, svindel og bedrag

8. november 2019

Rekordmange danskere handler på nettet, men flere oplever problemer, svindel og bedrag

Tre fjerdele af danskerne har handlet på nettet inden for de seneste tre måneder. Det er flere end nogensinde og rekordmange i Europa. Andelen af internethandlende stiger inden for de fleste produktgrupper som fx møbler, mad og medicin. Men samtidig oplever vi flere problemer end tidligere.

Hvert ellevte ældre offer for IT-kriminalitet har oplevet økonomiske tab

9. september 2019

Hvert ellevte ældre offer for IT-kriminalitet har oplevet økonomiske tab

De ældre er den gruppe, som oftest oplever økonomiske tab, når de kommer i kontakt med IT-kriminelle.

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

5. september 2019

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

Dagligvarer ligger på en andenplads bag medicin og kosttilskud, når man betragter de største relative stigninger inden for internethandel fordelt på produkttyper. Samtidig er antallet af dagligvarebutikker faldet med 11 procent fra 2008 til 2017.

Deleøkonomi

Rapporten "Deleøkonomi - hvordan kan den defineres og måles?" introducerer bl.a. en afgrænsning af begrebet deleøkonomi og opstiller et forslagskatalog til fremtidige tiltag til måling af deleøkonomien.

Læs rapporten

Kontakt

Agnes Tassy