Gå til sidens indhold

Udsatte børn og unge

Statistikken omhandler hjælpeforanstaltninger over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om Social Service.

Introduktion

Antallet af børn og unge, som modtager hjælp eller som er anbragt uden for hjemmet opgøres årligt pr. 31. december i statistikåret.

Statistikken omfatter anbringelser med eller uden forældrenes samtykke samt forebyggende støtteforanstaltninger rettet mod det enkelte barn. Ud over disse foranstaltninger indeholder ”Lov om social service” også hjælpeforanstaltninger på familieniveau. Oplysninger om de foranstaltninger, som nogle børn modtager via en familierettet forebyggende ydelse, indgår først i registret fra statistikåret 2013. Ved offentliggørelse fordeles populationen efter alder, køn, ydelsesart, anbringelses- og udskrivningssted og på kommuner eller landsdel.

Grundregistret for udsatte børn og unge indeholder oplysninger om sagshændelser på personniveau siden 1977. Serviceloven har været genstand for flere større og mindre ændringer, hvilket har bevirket, at populationen af børn og unge, der modtager støtte efter servicelovens rammer, ikke er en entydig størrelse og har ændret sig over tid. Blandt de seneste større ændringer kan nævnes ændringerne i 2001, anbringelsesreformen i 2006 og "barnets reform" i 2009.

Tværgående kommunale serviceindikatorer
I 2006 indgik regeringen og KL en aftale om, at der skal udarbejdes en mere sammenhængende dokumentation for væsentlige kommunale serviceområder. Der er derfor fastlagt en række nationale indikatorer, og det er besluttet at disse skal offentlig¬gøres af Danmarks Statistik. Indikatorerne skal være med til at kaste lys over, hvordan nuværende og tidligere udsatte børn og unge har det i Danmark. Indikatorerne bliver løbende opdateret med de nyeste indikatorer i forbindelse med, at data er tilgængeligt.

Styregruppen for tværfagligt arbejde (STS) har på området for udsatte børn og unge besluttet 19 indikatorer:
1. Antal foranstaltninger til udsatte børn og unge
2. Udgifter til foranstaltninger til udsatte børn og unge
3. Anbringelsens gennemsnitlige varighed
4. Årsager til anbringelsen for udsatte børn og unge
5. Kriminel adfærd
6. Andel udsatte børn og unge på alderssvarende klassetrin
7. Andel udsatte unge, der gennemfører skolegang/uddannelse
8. Selvmord/selvskadende adfærd blandt udsatte børn og unge
9. Fagligt niveau blandt udsatte børn og unge
10. Udsatte børns vægt og højde, når der er etableret en national database om børn sundhed
11. Misbrug (behandlingskrævende)
12. Sammenbrud i anbringelsen
13. Tid fra underretning til kontakt til fagperson/forældre (Udgået)
14. Udsatte børn og unges ulovlige fravær i folkeskolen
15. Udsatte børn fritidsaktiviteter
16. Venskaber hos de udsatte børn
17. Karakter og omfang af voksenkontakt blandt udsatte børn
18. Kontakt til forældre/søskende
19. Trivsel generelt blandt udsatte børn

 

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Relateret indhold i Udsatte børn og unge

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Svar på kritik af artikel

Børne- og Socialministeriet har rejst en række kritikpunkter til artiklen "Næsten hvert andet barn med gentagne og grove underretninger i 2015 fik ikke støtteforanstaltning", som Danmarks Statistik her forholder sig til.

Læs svar

Kontakt

Sofie Mandrup Hansen