Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Indeks for byggeri og anlæg

Formålet med statistikkerne er at belyse konjunktur- og prisudviklingen indenfor sektoren. Statistikkerne anvendes henholdsvis til konjunkturvurderinger og til analyser af prisudviklingen i branchen.

Introduktion

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig opgørelse af konjunkturudviklingen opgjort i indeksform. Statistikken opdeles på total, byggeri og anlæg og dækker hele Danmark.

Der udarbejdes et årligt producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse og et kvartalsvist producentprisindeks for byggeri af enfamiliehuse. Førstnævnte indeks viser prisudviklingen i producentleddet for tjenester inden for bl.a. tømrearbejde, el-arbejde og VVS-arbejde, mens indekset for byggeri af enfamiliehuse beskriver den kvartalsvise udvikling i prisen på et nybygget enfamiliehus. De priser, som statistikken bygger på, er opgjort eksklusiv moms og punktafgifter.

For omkostningsindeks for anlæg offentliggøres der indeks for følgende typer af anlægsarbejde: jordarbejde, asfaltarbejde, betonkonstruktion og jern- og stålkonstruktion. Der offentliggøres desuden delindeks for lastvognskørsel, samt for materiel og maskiner. På baggrund af de nævnte anlægs- og delindeks beregnes et samlet omkostningsindeks for anlæg af veje. Omkostningsindeks for anlæg offentliggøres kvartalsvist, primo marts, juni, september og december.

Dokumentation

Kontaktudvalg for bygge- og boligstatistikVægtgrundlag for omkostningsindeks for anlæg

Indeksene beskriver udviklingen i omkostningerne forbundet med anlægsarbejder: Jordarbejder, asfaltarbejde, betonkonstruktioner, jern- og stålkonstruktioner samt delindeks for lastvognskørsel samt for materiel og maskiner. Endvidere beskrives udviklingen i omkostningerne for anlæg af veje. Fra 1. januar 2001 er titlen Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejder ændret til Omkostningsindeks for anlæg. Omkostningsindeks for anlæg anvendes primært til regulering af entreprisekontrakter.

Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggørStatistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Indeks for byggeri og anlæg

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Paul Lubson