Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anne-Sofie Dam Bjørkman
39 17 36 16

asd@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Data kommer fra Landspatientregisteret og modtages årligt. Information om indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg på offentlige somatiske sygehusafdelinger i løbet af kalenderåret anvendes. Hvis en person under et sygehusophold flyttes fra en sygehusafdeling til en anden, vil det tælle som to indlæggelser. Antallet af sengedage ved indlæggelser anvendes. Dermed er enhederne i statistikken personer, indlæggelser og sengedage, ambulante behandlinger samt skadestuebesøg. Indeks (standardiserede for køn og alder) anvendes i nogle tabeller.

I opgørelserne fordeles der i øvrigt efter køn, alder, diagnose, bopælsamt og en række baggrundsvariable: familietype, stillingsgruppe, uddannelse, boligtype, herkomst og jobfunktion. (Til og med 2008 fordeltes også efter dominerende social ydelse).

Kilder

Eksterne kilder:

  • Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. (Fra 2012- 2015 fra Statens Serum Institut og før 2012 fra Sundhedsstyrelsen)

Interne kilder:

  • Befolkningsstatistikregistret
  • Indkomstregistret
  • Arbejdsklassifikationsmodulet
  • Uddannelsesklassifikationsmodulet
  • Bolig- og bygningsstatistikregistret

Interne kilder til og med 2008:

  • Registret over indkomsterstattende ydelser, se statistikdokumentation for Sammenhængende socialstatistik (ophørt) under emnegruppen Levevilkår, Offentligt forsørgede.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Register. Udtræk fra Landspatientregisterets stamtabeller i Sundhedsdatastyrelsen sendes via en sikret opkobling til DST.

Datavalidering

De modtagne data sammenlignes med data fra året før og eventuelle større udsving undersøges. I tilfælde af, at der observeres tilsyneladende fejl, kontaktes Sundhedsdatastyrelsen med henblik på afklaring. De interne data vurderes ligeledes, og i tvivlstilfælde kontaktes den statistikansvarlige for yderligere forklaring.

Databehandling

Sygehusbenyttelsesstatistikken indeholder oplysninger om hændelser (indlæggelser, sengedage, ambulante behandlinger og skadestuebesøg) samt for person, der har haft bopæl i Danmark i løbet af et kalenderår oplysninger om personens dominerende diagnose.

I Sygehusbenyttelsesstatistikregistret ligger for hver kontakt i løbet af et kalenderår følgende oplysninger: dato for indlæggelse og udskrivning, akut eller ikke-akut indlæggelse, sengedage, kontaktårsag og udskrivningsmåde ved skadestuebesøg,

I en række af opgørelserne foretages en aldersstandardisering, og indeks er defineret som den andel af en given befolkningsgruppe, der har været i kontakt.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.