Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

Der udgives ikke en Nyt fra Danmarks Statistik eller andre publikationer til Regnskabsstatistik for primære erhverv. Data er tilgængelige i Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Ikke relevant for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet findes i regnskabsdatabaser. Udtræk herfra danner statistikfiler på individniveau. Fra statistikfiler dannes tabeller til publikationer. Forskere og studerende kan få adgang til anonymiserede individdata via Forskerordningen.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Regnskabsstatistik for primære erhverv følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der foretages diskretionering i materialet til offentliggørelsesbrug, hvis dette vurderes som nødvendigt (færre end fem virksomheder i en gruppering). Det offentliggjorte materiale udgives således at det ikke er muligt at identificere enkeltvirksomheder.

Reference til metodedokumenter

En kortfattet metodebeskrivelse findes i de årlige publikationer: Regnskabsstatistik for jordbrug , Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.