Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for primære erhverv

Hovedformålet med regnskabsstatistikken for de primære erhverv er, at regnskabsresultaterne for de primære erhverv er sammenlignelige med resultaterne for byerhvervene.

Internationalt set afleveres data for jordbrugsregnskaberne til EU's informationsnet for Landøkonomisk Bogføring (FADN), mens fiskeri- og akvakulturregnskaberne afleveres til Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri (DG Mare), som sammenligner resultaterne med andre EU-lande.

International sammenlignelighed

De indsamlede data til jordbrugsstatistikken indsendes til EU's generaldirektorat for landbrug (DG Agri) til brug i EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN). DG Agri sammenstiller EU-landenes data til en statistik for EU under et, og for de enkelte lande med anvendelse af fælles begreber og definitioner og ensartede regler for udvælgelse og vægtning.

Statistikken kan ses her: FADN public database.

Regnskabsstatistikkerne for fiskeri og akvakultur afleveres til EU DG MARE.

Sammenlignelighed over tid

Denne statistik omfatter samme klassificering som regnskabsstatikken for byerhverv, DB07. Den er offentliggjort for 2008 og frem.

Der er en tidsserie for jordbrugsstatistikken tilbage til 2008 beregnet på baggrund af Standard Output. Der findes afsluttede tidsserier for henholdsvis landbrug, gartneri og økologi tilbage til 1990, 1995, og 1996, hvor typologien er beregnet på baggrund af standarddækningsbidrag (SDB). Disse tidsserier er beregnet frem til og med 2009.

Fiskeriregnskabsstatistikken findes i en sammenlignelig tidsserie tilbage til 1996, mens Regnskabsstatistikken for akvakultur findes tilbage til 2004.

Der er databrud i branchekode 031 fiskeri fra 2011 til 2012 som følge af ændret opgørelse af værdien af fiskekvoter og -rettigheder. Dette påvirker følgende variable: IAAT immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.), AAT anlægsaktiver i alt (mio. kr.), PAST aktiver i alt = passiver i alt (mio. kr.), EGUL egenkapital (mio. kr.), HENS hensatte forpligtelser (mio. kr.) samt alle poster vedr. investeringer. Databruddet gør, at der ikke er fuld sammenlignelighed i de nævnte variable fra 2011 til 2012. En mere detaljeret beskrivelse af databruddet kan findes i statistiskdokumentationen, regnskabsstatistik for fiskeri .

Sammenhæng med anden statistik

Regnskabsstatistikken for primære erhverv bliver udarbejdet, så resultaterne fra det primære erhverv er sammenlignelige med regnskabsstatistik for private byerhverv. Den benyttes også til beregning af nationalregnskabet.

Intern konsistens

Data er baseret på afstemte regnskaber.