Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-udgifter i virksomheder

  • Løbende publicering: Nyt fra Danmarks Statistik
  • Hovedresultaterne er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside samt i Danmarks Statistikbank.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet gemmes elektronisk.

Data er tilgængeligt via Danmarks Statistiks forskerordning.

Anden tilgængelighed

Emneside

Diskretioneringspolitik

Offentiggøres på et aggregeret niveau, der ikke giver andledning til diskretioneringer.

Diskretionering og databehandling

Statistikken publiceres på et aggregeret niveau, hvor diskretionering ikke er aktuelt.

Reference til metodedokumenter

Metode og indhold er nærmere beskrevet i Tabelsamlingen, der findes på emnesiden.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.