Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-udgifter i virksomheder

Populationen afgrænses mht. brancher, sektor og størrelse målt ved antal årsværk. Virksomheder med minimum 10 årsværk indgår i undersøgelsen.

Udvælgelse til stikprøve foretages koordineret med udvælgelse til Regnskabsstatistikken.

Sumfejl bliver rettet og usædvanligt høje - eller overraskende lave værdier bliver identificeret, eventuelt kontaktes virksomheden for revision.

Der beregnes vægte for 60 strata, der tager hensyn til virksomhedernes branche og størrelse. Virksomhederne indgår i statistikken med den vægt, der er tilknyttet det strata virksomheden befinder sig i. Endvidere justeres vægtene under hensyn til værdien af virksomhedernes it-udgifter.

Kilder

Undersøgelsen er baseret på en stikprøve af virksomheder i populationen. Virksomhederne indberetter deres it-udgifter. Oplysninger om virksomhedernes størrelse og branchetilknytning hentes fra det erhvervsstatistiske register.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Undersøgelsen indsamles via http://www.Virk.dk, hvor udvalgte virksomhederne indberetterer it-udgifter.

Datavalidering

Sumfejl bliver rettet og usædvanligt høje - eller overraskende lave værdier bliver identificeret, eventuelt kontaktes virksomheden for revision.

Databehandling

Virksomhedernes indberetninger kvalitetssikres. Den indberettede procentfordeling mellem investeringer og driftsudgifter omregnes til absolutte tal. Udgiftsposter og omkostninger beregnes for størrelsesgrupper og branchegrupper ved hjælp af de tildelte vægte. Udgifter pr. medarbejder beregnes for de enkelte strata ved en division med antal årsværk i strata.

Korrektion

Der anvendes ikke andre korrektioner.