Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-udgifter i virksomheder

Virksomheder: Undersøgelsen kortlægger it-udgifter i virksomhederne. Områder inkluderer hardware, standard- og kundespecifikt software, øvrigt it-udstyr (telekommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr og andet it-udstyr) og it-konsulentbistand. For virksomhederne opgøres de samlede it-udgifter samt it-udgifter efter branche og virksomhedsstørrelse. Endvidere opgøres udgifter til de enkelte it-udgiftstyper jf. ovenstående. Den offentlige sektors it-udgifter indsamles ikke efter referenceår 2007.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken omhandler udgifter til it fordelt på følgende poster:

 • Hardware
 • It-udstyr herunder: telekommunikationsudstyr og andet it-udstyr
 • Software herunder: standard software og special udviklet software
 • It-tjeneste herunder: Servicekontrakter, It-konsulenter, telekommunikationstjenester og anden it-tjeneste
 • Leje herunder: Operationel leasing
 • Årsværk anvendt på udvikling af software i regnskabsperioden.
 • Lønomkostning til udvikling af intern software

Alle udgiftsposter og lønomkostninger fordeles mellem investeringer og driftsudgifter.

Grupperinger og klassifikationer

Dansk branchekode 2007. Der publiceres på ti hovedgrupper.

Sektordækning

Private byerhverv: Omfatter brancher i DB07 større end 10.00.00 og mindre end 83.00.00 samt branche 95.11.00 og 95.12.00, undtaget er 75.00.00 (Dyrlæger).

Begreber og definitioner

Telekommunikationsudstyr: - Telekommunikationsnetværk herunder kabling, omstillingsborde - Telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere og fax maskiner - Antenner, transmissionsudstyr - Tyveri- og brandalarm-systemer - TV-kameraer - GPS-udstyr

Direkte udgift: Udgift, der udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Hardware: Fx.

 • Stationære og bærbare computere, herunder servere og større anlæg, Tabelets
 • Skærme, tastaturer, harddisk, printere og scannere
 • Netværksudstyr, herunder routere og kabling

It-konsulenter & servicekontrakter: Fx.

 • Konsulentbistand i forbindelse med hardware og software (teknisk support)
 • IT-design og udvikling for applikationer og netværk
 • Servicekontrakter på hardware, netværk og it-udstyr
 • Webhosting opbygning af hjemmeside

Aktiveret udgift: Udgift der aktiveres i regnskabsåret og afskrives over flere år.

Leje af it-udstyr: Fx.

 • Fx leje af hardware, mv.
 • Eksklusiv finansiel leasing.

Andet it-udstyr: Fx.

 • Tv, video, dvd, monitorer og projektorer
 • Videokameraer og digitalkameraer
 • Radiomodtagere, videooptagere
 • Højtalere og forstærkere, mikrofoner
 • Instrumenter og apparater til medicinsk brug, måleinstrumenter
 • Avanceret forskningsudstyr
 • Videokort, lydkort, optisk og magnetisk medie, magnetkort, ’smart cards’

Øvrige it-relaterede tjenester: Fx.

 • Konsulentbistand for telekom- og broadcasting projekter
 • Vedligeholdelse og reparation af hardware, it- og telekomudstyr
 • Installation af netværk, mainframe computere, PCer, radio og telekomudstyr, mv.

Specialudviklet software : Fx.

 • Software udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov og indkøbt af virksomheden

Standard-software: Fx.

 • (Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning)
 • Software-pakker, systemsoftware, application software
 • Operativsystemer og udviklingsværktøjer, netværkssoftware
 • Tekstbehandling og regneark
 • Programmeringssprog software
 • Online software, herunder claud computing

Telekommunikationstjenester: Fx.

 • Fastnet og mobiltelefoni- samt internettjenester (herunder bredbånd)
 • Øvrige tele- og internet-kommunikationstjenester
 • Carrier services, internet backbone services

Enheder

Virksomhed, den økonomiske enhed, der er nærmere beskrevet som et firma. Et firma er som hovedregel lig med den juridiske enhed, dvs. A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, mv. I enkelte tilfælde er flere juridiske enheder, der tilsammen drives som en økonomisk enhed, dvs. ét firma.

Population

Virksomheder med mindst 10 årsværk i privte byerhverv (DB07: C til N)

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2004-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr. og antal årsværk

Referencetid

 • Virksomheder: It-udgifter følger som hovedregel kalenderåret eller det regnskabsår, hvor regnskabsafslutningen ligger mellem 1. maj og 30. april. Seneste udgivelse vedrører typisk foregående år.
 • Staten og kommunerne: Kalenderåret. Seneste udgivelse vedrører året 2007.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik (lovbekendtgørelse nr. 599 af 22.juni 2000).

Gældende EU-retsakt: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet EFT L 143, p. 49

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er beregnet til 431.000 kr. for 2017

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.