Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Mikkel Jonasson Pedersen
23 60 42 07

mps@dst.dk

Hent som PDF

Gymnasiale uddannelser

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Gymnasiale uddannelser. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark samt Fra Grundskole og Gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistik om gymnasiale uddannelser indgår i Statistisk Tiårsoversigt som en del af den samlede oversigt over befolkningens uddannelsesstatus.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Gymnasiale uddannelser i tabellen:

  • UDDAKT30: Uddannelsesaktivitet på gymnasiale uddannelser

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af Elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database, PSD. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen Education at a Glance hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I tabellerne i Statistikbanken er antallet af variable, der kan krydses med hinanden, blevet begrænset for at udelukke muligheden for at identificere enkeltindivider.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information om metode, registrer, nomenklatur og notater findes på emnesiden for Fuldtidsuddannelser.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.