Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
39 17 30 38

AFT@dst.dk

Hent som PDF

Børnefamilieydelse og børnetilskud

Data til denne statistik indsamles kvartalsvist fra Udbetaling Danmarks register over udbetalinger af børn- og ungeydelser og børnetilskud via Netcompany. De indsamlede data undersøges for forskellige typer af fejl heriblandt dubletter. Data aggregeres og grupperes efter tilskudsart og område.

Kilder

Data indsamles fra ATP/Udbetaling Danmark, som udbetaler børn- og ungeydelse og børnetilskud.

Indsamlingshyppighed

Danmarks Statistik modtager automatisk data kvartalsvist og publicerer data en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Data overføres fra ATP/Udbetaling Danmark til Danmarks Statistik via Netcompany.

Datavalidering

Datavalideringen foregår som en del af databehandlingen. I datavalideringen sikres det, at udbetalte børne- og ungeydelser og børnetilskud ligger inden for gældende satser eller at der er tale om efterreguleringer som følge af fejl i tidligere udbetalinger. Under databehandlingen dannes der løbende optællinger, som sammenlignes med tilsvarende optællinger for året før. Ved systematiske fejl leveres nye data.

Databehandling

Dubletter og sager med invalide koder og/eller tal forekommer sjældent. Dubletter og fejlbehæftede sager ekskluderes fra opgørelsen.

Korrektion

Der foretages ikke korrektion af data ud over, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.