Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Maria José Alvarez Pelaez
+45 39 17 34 86

mjp@dst.dk

Hent som PDF

Betalingsbalancen

Statistikken udkommer kvartalsvis ca. 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Hovedresultater udkommer månedsvis ca. 40 dage efter vedkommende måneds udløb. Den endelige statistik udkommer ca. tre år efter referencetidens udløb. Punktligheden er særdeles høj.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Første offentliggørelse udkommer ca. 40 dage efter slutningen af referenceperioden. Dette gælder såvel for månedsoplysninger, der alene bringes på hovedposter, som for kvartalsoplysninger, der bringes mere detaljeret. Fuld landefordeling offentliggøres for årstal ca. 6 måneder efter vedkommende år. Det er fast praksis, at der i juni foretages fastlåsning af månederne i det foregående år. Samtidig revideres månederne i året før dette og låses atter. Den sidste revision foretages i forbindelse med, at det endelige nationalregnskab opstilles i år t+3, idet endelige betalingsbalancetal offentliggøres i juni.

Publikationspunktlighed

Punktligheden er særdeles høj. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, der meddeles på Danmarks Statistiks hjemmeside mindst tre måneder i forvejen.