Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigede ved bygge og anlæg

De nyeste tal offentliggøres i en kvartalvis nyhedsartikel, NYT fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken. Byggebeskæftigelsen har desuden en emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Alle tal offentliggøres i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Der er ikke anden tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken Beskæftigede ved bygge og anlæg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken Beskæftigede ved bygge og anlæg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik. I praksis betyder dette, at der ikke offentliggøres branchetal, der bygger på tal fra under 3 indberettere.

Reference til metodedokumenter

Der er ingen offentlig tilgængelige metodedokumenter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.