Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigede ved bygge og anlæg

I statistikbanken findes et arkiv med beskæftigelsestal for bygge- og anlægsbranchen tilbage til 1994. Statistikken over beskæftigelsen ved bygge og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge og anlæg.

International sammenlignelighed

Byggebeskæftigelsen er en en dansk tradition, som udmærker sig ved at udkomme tidligt, hvilket gør den til en hurtig konjunkturindikator. Byggebeskæftigelsens tal indberettes ikke til EU. Nationalregnskabets beskæftigelsestal er en god kilde til internationalt sammenlignelige tal.

Sammenlignelighed over tid

I statistikbanken findes et arkiv med beskæftigelsestal for bygge- og anlægsbranchen tilbage til 1994. Fra 2003 er stikprøven taget ved et udsnit baseret på oplysninger fra det erhvervsstatistiske register.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken over beskæftigelsen ved bygge og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge og anlæg.

Intern konsistens

Sæsonkorrektion er beregnet indirekte, hvilket giver konsistens mellem sæsonkorrigerede summer og deres delkomponenter.