Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

ADAM i 1977 og 1978

Danmark Statistiks økonomiske model

Kapitel 1
Poul Uffe Dam: Introduktion

Kapitel 2
Anders Møller Christensen: Importen af forbrugsvarer og importen af investeringsvarer

Kapitel 3
Ellen Andersen: Beskæftigelsen i de private byerhverv

Kapitel 4
Erik Veedfald: Sektorprisen for øvrige erhverv

Kapitel 5
Erik Veedfald: Prissammenbindingsrelationerne

Kapitel 6
Poul Uffe Dam: Afgiftssatser og afgiftsprovenu

Kapitel 7
Poul Uffe Dam og J. Asger Olsen: Arbejdsløshedsdagpenge

Kapitel 8
Øvrige ændringer og justeringer i modellen: 2. Mængdesammenbindingsrelationen for øvrige erhverv; 3. Beskæftigelse og produktion i offentlige sektor; 4. Turistrejserne; 5. Lønsummer og lønsatser; 6. De private, faste investeringer, en mindre revision

Appendiks 1. ADAM, samlet modelversion af april 1978
Appendiks 2. ADAM, april 1978: enkeltligningsresidualer
Appendiks 3. ADAM, april 1978: alfabetisk ordnet variablefortegnelse

Rapport fra modelgruppen / Danmarks Statistik, Nr. 4

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM i

Hent som pdf

ADAM i 1977 og 1978

Kolofon

ADAM i
Økonomi
Udgivet: 31. december 1979 kl. 09:00
Antal sider: 222
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig