Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Publika­tioner

Få et overblik over alle vores publikationer i oversigten nedenfor. Er du interesseret i historiske publikationer? Se en samlet oversigt over alle vores historiske publikationer.

 

 

Emnegruppe: Økonomi

Titel Dato Tid
Statistisk Tiårsoversigt 2022 17. august 2022 08:00
Skatter og afgifter 2021 13. oktober 2021 08:00
Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2018 6. november 2018 08:00
Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018 31. oktober 2018 08:00
Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015 15. marts 2017 09:00
Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014 7. marts 2016 09:00
Grønne varer og tjenester 2014 15. december 2015 09:00
Danmarks udenrigsøkonomi 2014 30. november 2015 09:00
Nationalregnskab 2014 10. juli 2015 09:00
Nationalregnskab og offentlige finanser ESA 2010 - Hovedrevison 2014 15. september 2014 09:00
Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP 24. september 2013 09:00
Adam - en model af dansk økonomi 29. marts 2012 09:00
Udenrigshandel med varer og tjenester - kilder og metoder 2009 30. november 2010 09:30
Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 29. januar 2010 09:30
Udenrigshandel - Varer og tjenester 2007 27. november 2008 09:30
Udenrigshandel - Detaljeret varehandel 2007 27. november 2008 09:30
Sundhed og uddannelse. Ny metode i nationalregnskabet 11. oktober 2007 09:30
Nationalregnskabsstatistik 2005 2. maj 2007 09:30
Danmarks vareimport og -eksport 2005 7. december 2006 09:30
Forskning og udvikling - nationalregnskabsmæssigt satellitregnskab 1990-2003 14. september 2006 09:30
Udenrigshandelen fordelt på varer og lande 2005 31. marts 2006 09:30
Indeksberegninger i Danmarks Statistik 23. december 2005 09:30
Privatøkonomi og uddannelse 11. november 2005 09:30
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003 1. juni 2005 09:30
Forbruger- og nettoprisindeks - Dokumentation 19. januar 2005 09:30
Input-output tabeller og analyser 2001 15. maj 2003 09:30
Sæsonkorrigering 6. juni 2002 09:30
Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder 3. juni 2002 09:30
Nationalregnskab - Kilder og metoder 19. marts 2002 09:30
Nationalregnskab ENS95 1966-1997 25. oktober 2001 09:30
Metodemanual for udenrigshandelsstatistik 30. september 1999 09:30
Fysiske input-output tabeller for Danmark 28. februar 1999 09:30
Forbrugsundersøgelsen - metodebeskrivelse 28. februar 1999 09:30
Nyt nationalregnskab 1988-1996 31. oktober 1997 09:30
Energi- og emissionsmodeller til ADAM 24. juni 1997 09:30
Adam - En model af dansk økonomi 1991 30. november 1996 08:00
Adam - En model af dansk økonomi 1995 30. november 1996 08:00
Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber 1980-1989 30. september 1994 09:30
Kvartalsvise nationalregnskaber 1977-1986 30. september 1994 09:30
Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber 30. april 1994 09:30
Konstruktion af en input-output tabel for Danmark 1934 31. maj 1992 09:30
Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder 1986 30. november 1991 09:30
Dokumentation af de kvartalsvise nationalregnskaber 31. juli 1991 09:30
Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1986 30. april 1991 09:30
Kommunale finanser 1990 31. december 1990 09:30
FINDAN Finansiel sektor til ADAM 31. december 1989 09:30
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-87 31. december 1989 09:00
ADAM : En oversigt maj 1987 31. december 1988 09:30
Privat forbrug og boliginvesteringer i ADAM 31. december 1988 09:30
Import-, beskæftigelses- og energimultiplikatorer 1982 31. december 1986 09:30
Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet 1966-1981 31. december 1986 09:00
Strukturel makroøkonomi : netværksteori og input-output 31. december 1985 09:30
Input-output systemet i ADAM 31. december 1985 09:30
De økonomiske forhold i de grønlandske kommuner ved hjemmestyrets indførelse 31. december 1985 09:30
Ejendomssalg 1983 31. december 1984 09:30
Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse 31. december 1984 09:30
Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer 31. december 1983 09:30
Skitse til en finansiel sektor i ADAM 31. december 1982 09:30
Det fremtidige arbejde med ADAM 30. december 1982 09:30
Klassifikation af brancher og privat konsum i nationalregnskabet 31. december 1981 09:30
Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet 31. december 1981 09:30
Brugervejledning for PASSION og nationalregnskabets databank på RECKU 31. december 1981 09:30
Input-output multiplikatorer 1975 31. december 1980 09:30
Energimultiplikatorer 1975 (og 1979) 31. december 1979 09:00
ADAM i 1977 og 1978 31. december 1979 09:00
Økonomiske forhold i lønmodtagerhusstandene 31. december 1977 09:30
ADAM Revideret version 31. december 1977 09:30
En input-output prismodel for Danmark 31. december 1976 09:30
Simulationer over 1972, 1973 og 1974 med ADAM 31. december 1975 09:00
Sæsonkorrigering af danske tidsserier 1975 31. august 1975 09:30
Arbejdsmarked i ADAM 31. december 1974 09:30
Udviklingslinier for afsætning af farvefjernsyn 31. december 1973 09:30
Opsparing i lønmodtagerhusstandene 1966 31. december 1972 09:30
Indkomst- og formueansættelserne til staten 1968-1969 31. juli 1971 09:30
Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige og Norge 31. december 1970 09:30
Vurderingen af landets faste ejendomme 1. august 1965 31. december 1970 09:30
Input-output tabeller for Danmark 1966 31. december 1970 09:00
Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 5. hæfte, 1953-64 31. juli 1965 09:00
Nationalregnskabsstatistik 1947-1960 30. juni 1962 09:00
Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1.oktober 1950 31. december 1954 09:30
Udenrigshandel, skibsfart og handelsflåde 1851 31. december 1852 09:30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal

Kontakt

Presse